تخت جمشيد۳

ما امروزه مجموعه بناها را به نام تخت جمشید می شناسیم اما باید دانست که این نام یک غلط مصطلح است و استفاده فراوان از این نام آن را به شکلی بسیار مشهور در آورده است که هر گونه نام دیگر باعث پیچیدگی بیشتر اوضاع می شود. در کتاب های جغرافیانویسان و سیاحان سده های گذشته از آن با نام های «قصر جمشید»، «چهل منار» و«چهل ستون»نیز یاد شده است و یادگار نبشته ای از روزگار ساسانیان آن را «صد ستون» نامیده است. یونانیان و به تبع آن تمام کشورهای مغرب زمین آن را پرسپولیس می نامند. اطلاق نام تخت جمشید توسط مردمی صورت پذیرفته است که در طول قرون و اعصار، تاریخ واقعی کارکرد این جایگاه را فراموش کرده بودند و از دیگر سو در گرامی نامه شاهنامه می خواندند که جمشید فرمان ساخت کاخی بلند را صادر کرده بود، در نتیجه آنجا را به جمشید شاه منسوب می داشتند. این شیوه نامگذاری در چند بنای دیگر همچون:«تخت سلیمان»،«تخت رستم»،«تخت بلقیس» و «تخت گوهر» نیز تکرار شده است.

سنگ نبشته خشایارشا بر دروازه همه ملت ها نشان می دهد که تخت جمشید را در آن زمان به نام «پارسا» می خوانده اند که امروزه در کتاب ها به شکل متداول«پارسه» نوشته می شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                         

                              تخت جمشید بنای میهنی ایرانیان وانجمن همپرسگی ملی

                                                                                     رضا مرادی غیاث آبادی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید