سوشیانت

سوشیانت به معنای نجات دهنده است هدف اشوزرتشت از بیان این واژه وجود مرد خاص و ویژه ای نیست که در آینده ظهور خواهد کرد و نجات دخنده جهان از بدیها وپلیدیها خواهد شد بلکه منظور آن پیام آور راستین هر فردی است که مطابق قانون اشا عمل کند و نیکوکار و درست کردار باشد با دیگران بر اساس مهر، محبت، عدالت و راستی رفتار کند مردم را به سوی راستی و اشا رهنمون باشد. اشوزرتشت نیز خود را یکی از سوشیانت ها می داند.

در کتب تشکیل دهنده ادبیات پهلوی برداشت دیگری شده و چنین آمده که از نطفه زرتشت که در دریاچه کیانسه (هامون) به امانت گذاشته شده و توسط 9999 فروهر نگهداری می شود در پایان هر هزار سال از سه هزار سال آخر از عمر دوازده هزار ساله جهان یک دختر باکره وارد این دریاچه شده و با آب تنی حامله می گردد و از تخمه زرتشت در پایان هر هزار سال آخر به ترتیب هوشیدر، هوشیدرماه،سوشیانس یا شاه بهرام و رجاوند به دنیا خواهند آمد با بدی ها مبارزه کرده و عدالت گستری خواهند کرد و مقارن ظهور آخرین موعود یا سوشیانت جهان از بدی تهی خواهد شد و رستاخیز رخ خواهد داد و جهان به گونه پیش از حمله اهریمن درخواهد آمد بر جهان نیکی و راستی و شادمانی حاکم خواهد شد طبق همین روایات در زمان ظهور هر یک از این موعودها وقایعی نیز رخ خواهد داد که ظهور آنان را اعلام می دارد از جمله ثابت ماندن خورشید در وسط آسمان مقارن ظهور هر کدام از آنها به ترتیب ده، بیست و سی روز.

 

                                                                     بر گرفته از: جستاری در آئین زرتشت

                                                                                                                مهرداد قدردان

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید