دين زرتشتی از ديدگاه بزرگان

در میان کتب مذهبی سایر ادیان گاتها یگانه کتابی است که پیرامون چیزهای خارق العاده نمی گردد.     (استاد پورداد)

پیرو زرتشت کسی است که هر بامداد از خود می پرسد: من امروز برای آنکه جهان بهتر و زیباتر شود چه باید بکنم؟         (روژه گارودی)

مزدیسنا دینی است که از پیروانش تقاضا می کند از کشتن بی جهت حتی حیوانات خودداری کنند و این دستور هم موقعی داده شده که اجداد فرانسوی ها و انگلیسی عادت داشتند قربانی های انسانی تقدیم خدایان خونخوار خود کنند.                       (اشپیگل)

زرتشت کار را مقدس و آن را عالیترین جلوه تلاش انسان برای خدمت به پروردگار می داند می توان گفت شاید در جهان کیشی وجود نداشته باشد که برای کار به عنوان وسیله ای جهت رستگاری چنین شکوه و جلالی قائل شده باشد.                  (فرانسیس گرانت)

زرتشت اساس آیین و تعالیم خود را برپایه رفیعی بنا نهاد که از هر گونه اوهام به دور و یگانه مجموعه ای است که می توان آن را بهترین دستور زندگی بشری دانست و اقدام زرتشت در اهوراپرستی نه تنها نمونه ای از شجاعت و اراده قوی است بلکه درجه معرفت او را به حقیقت کامل نشان می دهد.                  (رابیندرانات تاگور)

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید