تصور کن

تصور كن، اگه حتي تصور كردنش سخته،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جهاني كه هر انساني تو اون خوشبخته خوشبخته،

جهاني كه تو اون، پول و نژاد و قدرت ارزش نيست،

جواب هم صدايي ها، پليس ضد شورش نيست،

نه بمب هسته اي داره، نه بمب افكن نه خمپاره،

ديگه هيچ بچه اي، پاشو روي مين جا نمي ذاره،

همه آزاده، آزادن،

همه بي درد بي دردن،

تو روزنامه نمي خوني نهنگ ها خودكشي كردن،

جهاني رو تصور كن، بدون نفرت و باروت،

بدون ظلم خودكامه بدون وحشت و تابوت،

جهاني رو تصور كن پر از لبخند و آزادي،

لبالب از گل و بوسه پر از تكرار آبادي،

تصور كن اگه حتي تصور كردنش جرمه،

اگه با بردن اسمش گلو پر مي شه از سرب،

تصور كن جهاني رو كه توش زندان يه افسانه است،

تمام جنگ هاي دنيا شدن مشمول آتش بس،

كسي آقاي عالم نيست،

برابر باهمن مردم،

ديگه سهم هر انسان تن هر دونه گندم ،

بدون مرز و محدوده،

وطن يعني همه دنيا،

تصور كن تو مي توني بشي تعبير اين رويا

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید