سپندارمذگان بر همه ي بانوان ایرانی جهان فرخنده باد

سپندارمذگان بر همه ي بانوان ایرانی جهان فرخنده باد

 

مي ستاييم زمين را kur2.jpgزمين همه جا در بر گرفته رااي اهورامي ستاييم زنان را آن زنان دوستدار تو، آن بهترين پاكان رامي ستاييم آنان رامي ستاييم همه نيكويي ها را...سپندارمزگان روز زن ايراني، روز مهر و شادي،روز د ل بستن روز پيمان هاي استوار در دل تاريك ترين شب ها بر همگان فرخنده باد. با اميد بر اينكه در چنين روزي هر بانوي ايراني با سوار شدن بر مركبي كه نيا كان ما در هزاران سال پيش آن را زين كرده و آماده ساخته اند خود را آماده ي نبردي بي امان با نابرابري ها وكژي ها و ناراستي ها كرده و دل در گرو ارزش هاي شكوهمند آيين هاي ايراني كه ارزشمندتر ازهمه سه پند اشوزرتشت است جايگاه خود را بشناسد ودر راهي گام بردارد كه سال ها پيش زنان ميهنش با بزرگ انديشي برداشته اند ،من در چنين روزي دست در دست ايراندخت ها و ايران بان هاي سرزمينم بر گرد آتشي فروزنده از عشق و دوستي پيمان محكم مي داريم باشد كه ديو دروغ و ناراستي را بتارانيم و با دستاني برافراشته از اهورا خواهانيم به تمامي مردمان اين سرزمين توانايي دهد كه اين زمين بارور را آبادان گردانند و امشاسپندان را دراين راه ياري گيرند ايدون باد.  من منم. من يك زنم. آزادگي پيراهنمعشوه از پا تا سرم. ليكن ز سنگم، آهنم من منم من مادرم،دوستم،رفيقم،همسرمشيره جانت ز من ،چادر مينداز بر سرمتاب گيسويم سرابي بيش نيستنقش بيهوده بر آبي بيش نيستاين لب لعل و حديث چشم مستبر لب مست خرابي بيش نيستوصف ابروي كمان و تير مژگان سياهحربه و افزار جنگ شعر نابي بيش نيستمن منم، من يك زنم عطر هوس دارد تنمنطفه هستي درم از جان و از دل مي تنمروبهك من شير زنم،خاموش تو،من روشنمبا سلاح دين دگر آتش مزن بر خرمنمتا بداني چيست جان و جوهرمدستي انداز و تو درياب گوهرمنيمه تنها، مرا از خود بدانمن برابر با تو،جنس ديگرم

/ 4 نظر / 16 بازدید
موبد رستم

درود بر شما ای فرزند آریایی خوشحال می شم به وب سایت زرتشت بیایی و مایل به تبادل لینک هم هستم.

آريانام

با سلام و درود و شادباش به مناسبت جشن سپندارمذگان. سژندارمذ يا سژنتاآرميتا يکی از صفات خداوندی و از امشاسژندان است و آن به معنی عشق و محبت و گستردگی و برکت است. انديشه ی بزرگ ايرانی از ديرباز اين صفت نيکو را در زن با احساس سرشارش ديد و اين صفت را به درستی در او ديد و اين جشن را بدو نامزد کرد. ژس فرخنده باد همه ی زنان ايرانی که به ايرانی بودن خود باور دارند و بدينسو يکی از برترين جايگاه ها را در همه ی جهان دارند.

roodi

روز عشق (سپندارمذگان ) مبارک هميشه عاشق باشيد و شاد

شکسته ساز

درود بر شما. شما رو هم باید ستایس کرد.زن پارسی چون شما که به زیباترین شیوه از راه این رسانه آگاهی رسانی می کنید.هم پیکر پوش تارنگارتون هنرمندانه آراسته شده و هم نوشته هاش ارزمند و در خور ستایش هست.در همین نوشته چندین اندیشه ی نیک نهفته.ستایش زمین واژگون باور هایی که زمین را آلودگاهی فرومایه و پست می دانند و هر آنچه از نا پاکی است به زمین پیوند میی زنند.در میان این همه بی مهری ستایش زمین کار زیبای است.زنده کردن روز فراموش شده که با کوشش های این چنینی نامشان دوباره بر سر زبان فتاده.امسال به راستی دیدیم که شمار زیادی روز مهر ایرانی رو گرامی داشتند و جایگزین همتتای بیگانه اش ساختند. درود بر شما بانوی ایرانی.سپندار مزگان گرامی و شاد باد بر همه ی بانوان. پیروز باشید.