جشن اسفندگان

جشن اسفندگان که در روز سپندارمزد از ماه اسفند(پانزدهم اسفند) برگزار می شود به زنان اختصاص دارد در ایران باستان این روز، روز زن و مادر نامیده می شده است و در این روز فرخنده مردان و فرزندان به زنان و مادران خود هدیه داده و از زحمات آنان سپاسگزاری می کردند به همین مناسبت و همچنان که ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه آورده این جشن به نام مردبگیران یا مزدبگیران نیز نامیده شده است.

 

                                                        بر گرفته از: جستاری در آئین زرتشت

                                                                                                                مهرداد قدردان

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید