تخت جمشيد

در زیر تمام کاخ های تخت جمشید آبرو زیرزمینی سنگی ساخته اند که آب باران و فاضلاب آنها را بیرون می برده. از راه پلکان منظم سنگی که در جنوب شرقی کاخ صد ستون قرار دارد می توان به درون این آب راه رفت. سقف این پلکان قوسی شکل است که با گذشت 2500 سال همچنان استوار ایستاده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در دامنه کوه رحمت چاهی به حجم 574 هزار لیتر در سنگ حفر شده که نشان از توان و اراده قوی اجداد ما در 25 قرن دارد. هدف از حفر این چاه جلوگیری از ورود سیلاب کوهستان به درون کاخ ها و تامین آب شرب تخت جمشید است. آب اضافی از این چاه نیز توسط خندقی از راه جنوب شرقی تخت جمشید به بیرون می رفته.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید