سیزده بدر

سیزدهمین روز از سی روز ماه زرتشتیان تیر نام دارد. روایت است پس از جنگ های طولانی میان ایرانیان و تورانیان با پرتاب تیری در روز تیر به وسیله آرش کمانگیر پهلوان اساطیری شاهنامه مرز ایران و توران تعیین و صلح برقرار می شود . ابوریحان بیرونی گفته است پس از آنکه آرش برهنه شد بدن خویش را به حاضران نشان داد و گفت به بدنم بنگرید مرا زخم و مرضی نیست ولی یقین دارم پس از انداختن تیر پاره پاره شده و فدا خواهم شد پس از آن دست به چله کمان برد و به قوت و نیروی خدا تیر از شصت رها کرد و در حالی که صلح برقرار می شود و جشن تیرگان برپا می شود مرگ آرش سوگی بزرگ است.

همچنین روایت است در روزگاران باستان در روز سیردهم از سال نو مصریان که برابر با روز سیزدهم از ماه فروردین ایرانی است زمین لرزه و طوفانی عظیم روی داده و همچنین کره زمین بر اثر برخورد با یک شهاب، ساعتی چند معکوس گردیده و زمانی در میان آسمان به صورت ساکن دیده شده این همه حوادث ناگوار را در روز سیزدهم سال دلیل نحس بودن آن می شمارند.

 روز سیزدهم نوروز بنا بر سالنمای زرتشتیان روز تیر است که متعلق به ایزد تیر است که این ایزد همواره به صورت اسبی با دیو خشکی و خشکسالی در جنگ است و اگر پیروز شود آبها سرازیر و گیاهان می رویند از آنچه گذشت چنین بر می آید که ایرانیان پس از برگزاری مراسم نوروزی و دمیدن سبزه . گندم در نخستین روزهای سال نو روزی که متعلق به ستاره باران یعنی سیزدهم فروردین به دشت و صحرا و کنار چشمه ها می روند و شکست یافتن دیو خشکسالی و پیروزی ایزد تیر را جشن می گیرند و به پایکوبی و شادی می پردازند . در این روز مسابقات اسب دوانی مرسوم است که یادآور کشمکش بین ایزد باران و دیو خشکسالی است و پیروزی یک اسب در مسابقه همانند پیروزی اسب ایزد باران است.

 در تمام نقاط ایران سبزه هایی را که برای نوروز و در خوان نوروزی نهاده شده است در پسین سیزده نوروز به آب روان می افکنند تا مایه برکت و سبزی کشتزارها شود.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید