زن هخامنشی

زن هخامنشی در تمام امور، همچون مردان کار و فعالیت می کرده است و حقوقی همانند مردان و برابر با مردان دریافت می کرده است. او حتی در هنگام زایمان و پس از آن از مرخصی با حقوق و نیز هدایایی که بعضا" از اجناس مختلف تشکیل می شد، بهره می برد. زن ایرانی حتی در کارهای تخصصی و هنری همچون تراشیدن و پرداخت سنگ نگاره ها توانایی خود را نشان می داده است. آنان می توانستند در هنگام کار در تخت جمشید، کودکان خود را به مهد کودک بسپارند.

لوحه های گلی به ما نشان می دهد که در بعضی مواقع مردان در خدمت زنان انجام وظیفه می کرده اند و ریاست کارها با زنان بوده است. لوح ها همچنین زنانی را معرفی می کند که املاک وسیع و کارگاه های بزرگی داشته اند که تعداد بسیاری کارگر و کارمندهای ساده و متخصص برای آنان کار می کرده اند. این زنان شخصا"به همه کارها نظارت و رسیدگی می کردند و ایناد و حساب ها را مورد کنترل قرار می دادند. مهر آنان به دفعات و به تعداد زیاد بر پای لوح های گلی به چشم می خورد. زنان عصر هخامنشی می توانستند بدون دخالت شوهران خود در املاک و دارایی خود هر گونه تصرفی که مایل بودند، بنمایند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بررسی لوح ها نشان می دهد که خانواده هخامنشی را تنها یک مرد و یک زن تشکیل می دادند و نمونه ای از چند همسری دیده نشده است.

 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
alireza

بانو به معنی روشني است و روشنايی و بانوی ايرانی مظهر محبت و پاکی و رو شنايی خانه بوده است

نامرد

تطهیر زن حایض : باید سه گودال بکنند در دو گودال باشاش گاو شستشو شود و در گودال سوم با اب شسته شود. زنی که حیض خود را پنهان کند باید 200تازیانه اب رانی و دویست تازیانه چرمین به او زد... زن حایض مطلقا نجس وناپاک است باید در دشتانستان جایگاه ویژه زنان حایض باشد و احکام مربوط برایش اجرا شود زنی که بچه سقط کند : ان زن باید در گرسنگی و تشنگی اب بنوشد به اندازه یک پیمانه نه بیشتر . همه دینداران باید نظارت کنند زنی که فرزند مرده بزاید : ان زن باید سی گام از اب /از برسم از مردان مقدس / از اتش بدور باشد خوراک ان شاش گاو امیخته به خاکستر باشد در رحم ان زن باید سه تا نه قطره شاش گاو امیخته به خاکستر چکانده شود و موبدان او را در نه گودال با شاش گاو و اب بشویند و..... هرگاه شوهری زن خود را به مردی دهد با رضایت متقابل انگاه همان مرد بدون اجازه مرد اول ان زن را به مرد سومی دهد و زن موافق باشد و این عمل بعد از یکسال ادامه داشته باشد زن و هر سه مرد محکوم به مرگند. هرگاه زن مردی را بدون پیمان نامه و بدون اگاهی شوهرش نگاه دارند محکوم به مرگ است ونديداد