اثرات شوم حكومتي كه نذديك به دو قرن از آن به نيكي ياد شده (۲)

 اثرات شوم حكومتي كه نذديك به دو قرن از آن به   نيكي ياد شده(۲) 

 «اين چشم هاي من نيست كه كور كردي بلكه چشم هاي ايران است». پس از اينكه به دستور نادر چشم هاي رضاقلي ميرزا را كور كردند، اين نخستين جمله اي بود كه او خطاب به پدرش گفت.و مي بينيم اين ادعا واقعا به حقيقت پيوست وهنوز از پس سده ها اثرات شوم خود را نشان مي دهد.

پس از اينكه «نادرشاه» همه ي مردان سرشناس را كشت ديدگان جهان بين ايشان را بركند و زنان و فرزندانشان را به سپاهيان فروخت وپس از اينكه همه ي ستوران خاص شخم زدن را از آن اقليت مذهبي بازگرفت و تمام غلات را به جهت مصرف سپاه به چنگ آورد ،مردم را در زير بار مالياتي كه دادنش براي آنان امري محال بود به ستوه آورد وبه روز سياه نشاند و مانند كرم ها لخت و برهنه كرد...سپس به دسته هاي منظم يا پراكنده به كلات كه دورترين سرحدات خراسان است كوچ داد.(خانم لمپتون در كتاب مالك و زارع)

تاريخ نويس هنگام بررسي كارهاي نادر حيران مي ماند كه چگونه مي تواند اثرات حكومت نادر را با حمله ي اسكندر و عرب و مغول و تاتار مقايسه نكند.وقتي كه نادرشاه در سال 1157 شيراز را بخاطر شورش «محمدتقي خان»به تصرف خود در آورد، شهرآن چنان مورد حمله ي سخت قرار گرفت كه جز لاشه ي افراد و شهري ويرانه چيزي باقي نماند. ميرزا محمدكلانتر شيراز كه خود شاهد عيني اين فاجعه بوده است در روزنامه ي خود در اين باره مي نويسد:«آمدند و كشتند و غارت كردند و رفتند و دو تا كله مناره هم از خود بر جاي گذاشتند»

ميرزا محمد در باره ي نتايج شوم ظلم و شكنجه سپاهيان «ايراني» نادر در شيراز مي نويسد پس از محاصره و فتح شهر و پس از كشتار مردم و غارت هست و نيست آنها ،بيماري وبا شيوع پيدا كرد وبه تقرير غسالان چهارده هزار نفر از وبا مردند.از آن تاريخ ديگر شيراز رنگ و رويي نيافت و از باغ ها و گل هايش واز مردمش تقريبا ديگر نشاني نمانده است.

بيشتر موورخان اين بحران روحي را نتيجه ي كور شدن رضاقلي ميرزا به فرمان نادر مي دانند. در ديوانه شدن نادر شكي نيست وهمه ي موورخان در اين مورد يك ديدگاه دارند تنها جاي شگفتي اين جاست كه چرا در «گاونه من شير» بودن او ترديد مي رود. آيا اين از كمبود قهرمان نيست؟

نادر به ويژه در سال هاي آخر حكومت خود با اعمال جنون آميز خود، آخرين و بزرگترين ضربات را به نظام اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي ايران وارد ساخت.وحدت فرهنگي و اجتماعي ايران را در هم شكست .مدارس بسته شد.تجارت از رونق افتاده ،تعطيل شد. كشاورزان و روستاييان،كه بيشترين مردم ايران را تشكيل مي دادند مزراع را رها كردند، زيرا كه باور نداشتند كه حاصل زحمت خود را خود بردارند.قنات ها خشكيدند و مزارع سرسبز دوره ي صفوي رو به ويراني نهادند. دانشمندان دست از هر نوع فعاليت علمي برداشتند .بازار فحشا به علت فقر عمومي رواج گرفت...گاهي براي ساختن كله مناره دربدر دنبال آدم مي گشتند و اگر كله مناره اي به يك كله ي ديگر احتياج داشت سرخود مجري فرمان را بالاي مناره مي گذاشتند. ساده ترين تنبيه بريدن گوش و بيني و زبان مردم بود و كور كردن آن ها(دره ي نادري)

به خاطر جاه طلبي ،از ريختن خون به هر شكلي و ترتيبي باك نداشت. هرچه خون بي گناهان بيشتر ريخته مي شد جنون نادر بيشتر مي شد تا سرانجام نوبت به خود او رسيد و مردي كه شايد مي توانست پايه ي ايران نويي را محكم سازد ،در شب يكشنبه يازدهم جمادي الاخري سال1160هجري به قتل رسيد.

نادر نابغه اي بود كه نبوغ خودرا نمي شناخت و افسوس!ايران بيماري كه نادر از خود به جاي گذاشت، نسلها براي سلامتش وقت لازم بود. شايد امروز نيز بسياري از كمبودهاي اجتماعي ما غيرمستقيم به زمان نادر مربوط باشد.

                                 «براي آگاهي بيشتر:كريمخان و زمان او دكتر پرويزرجبي»

/ 2 نظر / 25 بازدید
آريانام

با سلام و درود به شما. نوشتار پربهره تان را خواندم و ديگرباره به یاد بخت بد ايران افتادم که گويی سرنوشت آنرا برای ايران رقم زده بود. ايران با بی کفايتی واژسين شاهان صفوی در زمانی در آشوب افتاد که غرب رو به پیشرفت رفت.

رامين

درود بر هم میهن. نادر در اوايل بسيار جوانمرد و خدمت گذار بود و مردم هم دوستش داشتند اما....ديوانه شد .يکی از مورخين می نويسد اگر نادر بعد از فتح هند ميمرد قهرمان ملی همه ی ايرانيان می شد. وبلاگ من با مطلبی در مورد شروع حکومت هخامنشی=شروع تمدن انسانی پیشرفته به روز شد منتظر حضور سبز شما هستم. پاینده ایران