اي سرزمين اهورايي من تو به جرم كدامين گناه ناكرده ات گرفتار آمده اي كه اينچنين تو را زماني با آب و زماني با آتش، مي آزمايند، من كه مي دانم، هزاران سال است كه تو از آزمون هاي روزگار سربلند و با شكوه بيرون آمده اي، اما ترسم از جگر سوخته ام است كه هيچ آبي نمي تواند آن را خاموش كند...

آتش در تخت جمشيد

تحليل روز 4 مهرماه 1386:

«در زمان آل بويه، سنگ هاي تخت جمشيد(پارسه) را خرد مي كردند و چون مي پنداشتند كه اين سنگ ها متعلق به حضرت سليمان است، از خاك آن،سرمه درست مي كردند. در زمان صفويه و قاجار نيز بسياري از خانه هاي اطراف آن، شالوده هاي خود را با سنگ هاي تخت جمشيد( پارسه) درست كرده اند. بي شك محوطه باستاني پارسه(تخت جمشيد) يكي از برجسته ترين و مشهورترين نمادهاي هويت تاريخي و تمدني ما، در هزاره هاي گذشته است. آتش سوزي در پاي تختگاه تخت جمشيد(پارسه) و در بخش جنوب غربي كاخ آپادانا، سبب دود زدگي و پوسته پوسته شدن سنگ هاي اين بخش از تخت جمشيد(پارسه) شد.

يك كارشناس در باره ي اين اتفاق توضيح داد:به نظر مي رسد اين آتش سوزي چند روز پيش اتفاق افتاده باشد، زيرا شاهدان عيني، از تازگي آتش سوزي در عصر يكشنبه(یکم مهرماه) خبر داده اند. وي تاكيد كرد كه به طوركلي،زدودن علف ها در حاشيه تختگاه تخت جمشيد(پارسه) و بناهاي وابسته به آن، هر سال در چند نوبت بايد انجام شود تا موجب بروز چنين حوادثي نشود. او با بيان اين كه آنچه در اينجا مطرح مي شود، اين است كه چرا پيش از اين،در اين باره چاره اي انديشيده نشده است، گفت:در بناهاي سطح تختگاه، نيز علف هايي كه خشك شده اند و قابليت آتش گرفتن دارند، ديده مي شوند، با اين وجود هنوز دليل اصلي آتش سوزي در كاخ آپادانا مشخص نیست.

 SKMBT_C45007092917401.jpg

 

علی اسدي يكي از اعضاي بنياد پژوهشي پارسه-پاسارگاد در خصوص عبور راه آهن نيز گفته بود،عبور راه آهن از مقابل نقش رستم در مجموعه تخت جمشيد(پارسه) با توجه به زير سازي كه براي اين خط انجام مي شود، ديد و حريم منظري نقش رستم را از ميان مي برد، خاكريزي كه براي زيرسازي اين خط آهن انجام مي شود،5 تا 8 متر ارتفاع دارد و اين مساله ديد و منظر نقش رجب و اطراف تخت جمشيد(پارسه) را نسبت به نقش رستم، از ميان مي برد. 

در اين صورت، به جاي اين بنا كه به وضوح قابل ديدن است،فقط يك خاك ريز ديده مي شود و ارتباط فرهنگي و باستاني اين محوطه ها از نظر بصري، قطع خواهد شد فاصله اي كه اين خط آهن با نقش رستم دارد، حدود250 تا300متر است و از نظر ارتعاش و سر و صدا نيز امكان دارد تاثير نامطلوبي بر نقش رستم داشته باشد.

مدير داخلي مجموعه تخت جمشيد(پارسه)،پيش از اين در باره آتش سوزي ايي كه در زمين هاي كشاورزي اطراف تخت جمشيد(پارسه) انجام مي شود،تاكيد كرد: روبه رو شدن با كشاورز و برخورد قانوني،وظيفه سازمان ميراث فرهنگي نيست و تنها اقدامي كه اين سازمان مي تواند انجام دهد، انعكاس مشكلات در اين زمينه است، مازيار كاظمي اظهار داشت:برزو اين آتش سوزي ها از  لحاظ منظري و جنبه هاي ديگر،براي تخت جمشيد(پارسه) مي تواند آسيب رسان باشد ولي سيستم ميراث فرهنگي، فقط مي تواند مشكلات را انعكاس دهد و آسيب هاي ناشي از اين جريان را گوش زد كند و برخورد قانوني، وظيفه سازمان ميراث فرهنگي نيست.

وي با بيان اين كه زمين هاي منطقه به دليل حاصلخيزي، زياد كشت مي شوند و حتا بخشي از زمين ها، سالي دو بار گندم كاري مي شوند افزود: امسال سومين سالي است كه اين آتش سوزي ها در زمين هاي كشاورزي اطراف تخت جمشيد(پارسه)، اتفاق مي افتد و اقدامات انجام شده، تا كنون فقط به صورت آگاه ساختن كشاورزان بوده است، در واقع، متوليلن اصلي اين امر مسولان محيط زيست و جهاد كشاورزي اند.

او اضافه كرد: حاصل سوزاندن كاه هاي زمين هاي كشاورزي اطراف تخت جمشيد(پارسه)،گازهاي منو اكسيد كربن هستند، كه عمده آسيب ها براي اين محوطه، نفوظ اين گازها به خلل و فرج سنگ هاي آهكي است و اين كه با پايين آمدن دماي هوا، در اين سنگ ها اسيد توليد مي شود و در دراز مدت، خورندگي سطوح بيروني و درزهاي داخلي را به دنبال خواهد داشت.

مدير داخلي بنياد پژوهشي پارسه-پاسارگاد، گفت بحث نگه داري و مراقبت تخت جمشيد(پارسه)،زير نظر يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس است.مازيار كاظمي، در باره بخشي از كاخ آپادانا كه دچار آتش سوزي شده است،بيان كرد: با توجه به چيزي كه ما در اينجا مشاهده مي كنيم، اين عكس ها اغراق شده است.آتش سوزي به هر دليل ممكن است رخ بدهد، علف هاي هرزي كه در آن منطقه بوده اند، آتش زده شده اند، ولي بحث ريختگي يا تخريب سنگ ها وجود ندارد،زيرا نه فقط سنگ هاي آن منطقه، بلكه مناطق ديگر نيز به دليل رطوبتي كه در طول سال هاي گذشته وجود داشته است، دچار پوسيدگي و ريزش بوده اند، او توضيح داد: اين آتش سوزي دليل خاصي ندارد، ولي در فصلي هستيم كه باقي مانده هاي علف هاي زده شده، در همه جا وجود دارد و با هر كبريتي كه انداخته شود، آتش مي گيرند.

اين اتفاق قطعا در شب رخ داده و ممكن است كه عمدي يا غيرعمدي و يا حتا توسط يكي از بازديد كنندگان اتفاق افتاده باشد. كاظمي با بيان اين كه نيروي حفاظت، در تخت جمشيد وجود ندارد كه از بروز چنين حوادثي جلوگيري كند،گفت: يگان حفاظت تحت پوشش بنياد پژوهشي پارسه-پاسارگاد نيست، بلكه زير نظر يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان فارس است. البته اكنون در تخت جمشيد نيرو وجود دارد، ولي نه به اندازه كافي و به همين دليل، يگان حفاظت با كمبود نيرو مواجه است.»

واينگونه است كه دشمني هاي اين كژانديشان از اسكندر آغاز شد و تا هم اكنون ادامه دارد، و پي در پي آن را برگردن كشاورزان مي اندازند، آخر چگونه ممكن است در گوشه اي از كاخ آپادانا علف هاي هرز بلند شوند و خود بخود آتش بگيرند؟!!  

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
فرید شولیزاده

نازنین عزیز توجه شما را به پی نویسی که به نوشتار آئین مانی افزوده ام جلب می کنم