کورش بزرگ

بنیانگذار سلسله هخامنشیان کورش بزرگ بود که بنا به نظر علامه طباطبایی در سوره کهف قرآن کریم از او به نیکی و به نام ذوالقرنین نام برده شده. او پس از فتح بابل، که حاکمان آن تصمیم حمله به سرزمین ایران داشتند، چند هزار یهودی را که در آنجا برده بودند آزاد کرد به همین جهت یهودیان پس از هر نماز او را دعا می کنند. سپس فرمانی صادر کرد که حقوقدانان جهان آنرا نخستین فرمان جهانی حقوق بشر و کورش بزرگ را به عنوان بنیانگذار حقوق بشر می دانند. این فرمان که با خط میخی بر استوانه ای از گل پخته نوشته شده در حدود 130 سال پیش در بابل که امروزه در کشور عراق قرار دارد کشف شده . اکنون زینت بخش موزه بریتانیاست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 1 نظر / 10 بازدید
Mehdi707

در ستايش کورش شاه همين بس که در زمانی که او از دوستانش خواست که تا آنجا که می توانند برای او پول بفرستند آنان بيشترين ثروت ممکن را در زمانی بسيار کوتاه در اختيارش گذاردند. اين اعتبار از کجا سرچشمه گرفت؟! هر چه بوده از جنس ترسی که اسکندر و چنگيز با آن به گردآوری پول و مال می پرداختند نبوده است.