آيين مغان

                           آيين مغان

1-            آيين مهر

نرون ميلادي (68-54)، هنگامي كه تيرداد شاه ارمنستان با همراهان خود به روم آمد ودر ميان اين همراهان مغاني نيز بودند، ابراز تمايل كرد تا با اصول و مراسم مزديسنايي آشنايي يابد. تيرداد، آنچنان بيان كرده بود كه امپراتور جلوه هايي از خداوندگار ميترا را در خود دارد.

در باره ي انجمن هاي خورشيد شكست ناپذير ، ميترا آگاهي هاي چنداني نداريم- تا به موجب آن بدانيم حكومت و اجتماع آيا اين انجمن ها را بدون برخورد مجاز مي شمرد، يا بدان جهت كه از سوي امپراتوري اهليت پيدا كرده بودند، به مسامحه رفتار كرده و آنان را از حقوق شهروندان ، چون داشتن حق مالكيت و پرداختن به كار بازرگاني منع نمي كرد. اما آنچه مسلم است ، غيرممكن مي باشد كه امپراتوري نسبت به آييني كه در اركان حكومتي و نظامي نفوذ يافته ومومنان بسيار پيدا كرده بود بي تفاوت باشد. اما به احتمال بهره مندي از حقوق شهروندان و وسعت عمل ،بايد به تدريج به وجود آمده باشد. از سويي ديگر به احتما ل از دوره ي  ماركوس اورليوس(180-161) تساهل مذهبي وآزادي هاي قانوني كه وضع شد، موجب رواج آيين مهر و مراسم گاوكشي و غسل با خون گاو را فراهم كرد.تا اواخر سده ي دوم ،سزارها بارفتاري متمايل به سازگاري و مهرباني با آيين ايراني برخورد كردند، اما از اواخر سده ي دوم ، اين تساهل تبديل حمايت و پشتيباني موثري شد. كومودوس(192-180م)به صورت پذيرفته اي در انجمن وارد شده و در مراسم رازآميز و پنهان ميتراييان شركت كرد. سنگ نبشته هاي كتيبه اي بسياري كه تاريخ دوران وي را دارد- كم و بيش بسيار بسته و كوتاه ،درباره ي تمايل امپراتور وتغيير سياست امپراتوري كه مايل است اين آيين را تقويت كند،گزارش هايي مي دهد.آخرين سزار ميترايي كه به فرمانروايي رسيد يوليان اپوستت(=يوليان مرتد) بود. يك مهرآيين پرشور كه موجب ستايش وي در كنسانتي نوپل شد. اين گونه دلبستگي و توجه ازسوي سزارها كه داراي انديشه ها و روش هاي مختلفي در اخلاق ومنش و سياست بودند،با توجه به اين كه نمايندگان ملتي بودند كه قدرت برتر آن زمان به شمار مي رفت و نمايندگان ملتي بودند كه بايد سنن و مواريث ديني و فرهنگي را پاسداري مي كردند- نسبت به خدا و آييني بيگانه را نمي توان تمايلات فردي و شوري زود گذر دانست ، بلكه بايد در جست و جوي انگيزه هايي جدي تر بود.سزارها واشراف و دولتمردان رومي در طول دو سده –با سختي و جديت از آييني پيروي كردند ودر بقا و انتشار آن كوشيدند كه خاستگاه آن ايران و پيروانش  در سرزميني بودند كه دشمنان سرسخت هم محسوب مي شدند و ده ها سال با يكديگر در ستيز و كش مكش بودند.پس انگيزه ي بنيادي چه بود؟ اصول و آموزش هاي اين آيين، پشتيبان و ياوري استوار بود براي سياست وخودكامگي فردي و بقا و پايداري شان كه سده ها در رونق و استمرار آن كوشيده بودند.ادامه دارد...

«تمام گذشته ي تو را ديگران بر تو تحميل كرده اند/ پس خوب وبد آن مهم نيست. نكته مهم آن است كه به ياد داشته باشي / كه اين كشف تو نبوده، تمام آن عاريه اي بوده است/ دست دوم و سوم است.../ بايد از شر آن تمام و كمال خلاص شوي(شورشي-اوشوص180)    

 

/ 6 نظر / 83 بازدید
فريدون

درود بر شما دوست گرامی و سپاس از مهرورزی شما و همچنين نوشتار پربارتان پيرامون آيين مهر. بی‌گمان آیین مهر یکی از بزرگترین افتخارهای ایران و ایرانیان در پهنه‌ی جهانی است. هنگامی که اشو زرتشت آمد٬ آيين مهر دچار يک کژديسگی بزرگ از راه راستی شده بود. شاد زی در پناه راستی

سورنا گيلانی

درود بر شما دوست ارجمند و فرزانه . نوشتار سودمندتان سبب برگرفتن بهره افزون شد . شادکام و بهروز باشيد .

مهدی

سلام نوشته ی پر بار و زيبايی بود من به روز شدم سری بزنيد

مانی.بختيار

نازنين گرامی درود! خوش و مفرح هستيد؟!.. لازمست از بازخورد نيکتان نسبت باين جريان از شما سپاسگزاری کنم و بايد اينرا بگويم که کمتر ازين نيز از شما انتظار نبود. درکل، از همکاری با شما بسيار خوشوقتم و خبری هم از بيژن دارم که بزودی خودش دوباره جريان سرود زرتشت را بدست خ(و)اهد گرفت. شاد باشيد

خورشيدوش

با درود. نوشتار درخور و شايسته ای است. دوستان يک نوانمای زيبا يافته ام. ارزش ديدن دارد: http://promeh.persiangig.com/video/picturesgolelaleh.swf پاينده باشيد خورشيدوش

آريانام

با سلام. نوشتاری نوين را آغاز کرديد با يکی از موضوعاتی که برای بنده جذاب است و آن تاثير اديان. در ضمن چون خيلی از تاريخ روم نمی دانستم. نمی دانسم که همه ی شخصيت های فيلم گلادياتور وجود دارند. يک چيز ديگر آنکه نوشته ات را اگر چند پاراگراف کنی بهتر است. تا راحت تر خوانده شود. با آروزی شاد کامی