زرتشت

پیامبر اندیشمند ما اشوزرتشت نام دارد که اشو کلمه پیشوند و به معنای پاک است نام آن بزرگوار زرتوشتره اسپیتامه می باشد که زرتوشتره خلاصه شده و به صورت زرتشت در آمده و اسپیتامه به معنی سفید و از نژاد سفید است که لقب ایشان است و دو معنی دارنده شتر زرد یا پیر و ستاره طلایی یا زرین برای کلمه زرتشت آورده اند.

اشوزرتشت از خاندان سپیتمان(سپیتمه یا سپیتامه) بوده نام پدرش پوروشسب فرزند هیچتسب نام مادرش دوغدو فرزند فراهیم روا می باشد و سومین پسر از پنج پسر پوروشسب است دو برادر بزرگترش «رتوشتر» و «رنگوشتر» و برادران کهترش «نوتریکا» و «نی ورتش» نام دارند در روز خورداد از ماه فروردین (6 فروردین) از مادر زاده شد.

زرتشت آموزش های لازم را از پدر و مادر و فرهیختگان زمان خود آموخت اهل خرد و خردورزی بود روحی کنجکاو و ذهنی آماده و تیز داشت و از ذوقی جوشان و سرشار از احساس بهره می برد با رسیدن به سن بلوغ با خرافات، جهل و بی عدالتی هایی که توسط کوی ها و کرپان ها بر جامعه تحمیل شده بود بنای ناسازگاری و مخالفت را گذاشت بنابر روایت از 30 سالگی (برخی از 20 سالگی) به سبلان رفت از اجتماع کناره گرفت و به مدت 10 سال در تنهایی به تامل و تفکر پرداخت و با یاری وهومن (اندیشه نیک) 7 بار به هم پرسگی اهورامزدا رسید و در نهایت از طرف اهورامزدا در روز خورداد و فروردین ماه در 40 سالگی ( برخی 30 سالگی) به پیامبری برگزیده شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اولین کسی که به او ایمان آورد پسر عمویش میدیوماه است. اشوزرتشت در ابتدا با سختی و دشواری و مصائب فراوانی از طرف کوی ها و کرپان ها (کوی ها=شاه و شاهزادگان، کرپان ها= پیشوایان دینی گمراه) روبرو می شود. بعضی دشمنان او نظیر بندوه و گرهما او را بسیار تحت فشار قرار می دهند بالاخره بر اثر این فشارهای طاقت فرسا تصمیم به مهاجرت می گیرد سرزمین اولیه را ترک و به سرزمین مجاور می رود.

حاکم این سرزمین کی گشتاسب (کی ویشتاسپ) است دعوت خود را بر او آشکار می کند ابتدا نمی پذیرد ولی بعد از مناظراتی چند خود و همسرش هئوتسا(هوتوسا=هوتوس=کتایون) پیرو او شدند بعد از این مرحله خانواده شاهی و دربار زرتشتی شدند و پشتوانه مستحکمی برای دین او گردیدند.

اشوزرتشت 3 بار ازدواج کرده است از اسامی زن اول و دوم اطلاعی در دست نیست زن سوم او در اوستا به نام هووی یاد شده است که از خاندان هوگو و دختر فرشوشتر بوده و ظاهرا" زرتشت از او فرزندی نداشته است. از زن اول صاحب یک پسر به نام ایستدواستر و سه دختر به نام های فرنی، تریتی و پوروچیستا شده و صاحب دو پسر به نام های اروتت نر و خورشید چهر از زن دوم خود گردید.

گویا در آن زمان گشتاسب خراجگزار پادشاه توران ارجاسب بود با گرویدن گشتاسب به زرتشت ارجاسب بنای مخالفت گذاشت و ادامه مخالفتش او را به جنگ بر علیه گشتاسب واداشت و بالاخره اشوزرتشت در سن 77 سالگی در ادامه همین جنگ های ارجاسب با گشتاسب و حمله به بلخ توسط فردی به نام برات روکرش یا تور براتور در آتشکده نوش آذر بلخ به همراه جمعی دیگر از بزرگان در روز خیر ایزد و دیماه کشته شدند.

 

 

/ 1 نظر / 30 بازدید