تخت جمشید۲

عملیات آغاز ساختمان تخت جمشید در حدود سال های 520 پیش از میلاد و به فرمان داریوش بزرگ هخامنشی آغاز شد و بخش اعظم آن پس از هفتاد سال در حدود 450 پ.م در زمان پادشاهی اردشیر یکم ساخته شد و به پایان رسید، اما عملیات ساختمانی بخش های دیگری از تخت جمشید تا پایان پادشاهی هخامنشیان کماکان ادامه داشت. چنانکه ساختمان «دروازه نیمه تمام» گواهی می دهد، پس از 190 سال همچنان کار ساخت و ساز و گسترش بناهای تخت جمشید ادامه داشته است.

کاخ آپادانا نخستین بنایی بود که ساخت آن بلافاصله پس از صدور فرمان داریوش آغاز شد و با فاصله کمی پس از آن ساختمان کاخ تچر، دروازه همه ملت ها و پلکان ورودی نیز آغاز شد. ادامه و تکمیل ساختمان بناهای اخیرالذکر تا زمان پادشاهی خشایارشا به طول انجامید. در زمان این پادشاه همچنین احداث کاخ هدیش، کاخ سه دری و کاخ مهمانخانه آغاز و به انجام رسید. اما احداث کاخ صد ستون که به احتمال قوی در زمان خشایارشا آغاز شده بود، در زمان پادشاهی اردشیر یکم ادامه پیدا کرد و به پایان رسید.

                             تخت جمشید بنای میهنی ایرانیان وانجمن همپرسگی ملی

                                                                                     رضا مرادی غیاث آبادی

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید