جشن نوروز

        راستي را فرياد كن...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خاك رنجور جهان،نفس تازه كشيد

                              سبزه از خاك دميد ونسيم نوروز

آن پيام آور شادي واميد

                               تازه از راه رسيد وندا داد شقايق ها را

عاشقان عاشقان ،درد وغم از ياد بريد

                                 موقع آمد معشوق رسيد ،چه خبر بود مگر؟

راستي ،چه خبر بود مگر؟

                           جشن بود ، در اين جشن پر از سبزه ونور

ماه فروردين شد ، روز خورداد رسيد

                                        در پگاهي روشن

آن پيام آور نور ، زرتشت به دنيا آمد،

                                    آفرينش خنديد

غنچه وا شد ، شبنم صبح بهار ، نرم وآرام

                                           اين چنين آغازيد ،

خشنو اتره اهوره مزدا

                         بدن ظالم دوران لرزيد

اشو مرد هميشه زنده تاريخ

                          باعزمي چون كوه

راستي نام رهش بود وندا داد

                                ائو پنتا ويو اشهه

راه در جهان يكي است وآن را راستي است

                         وبنا شدراهش چون روز ،در ظلمت شبهاي زمان

                               كمر ظلم شكست ،اهرمن مرد ،

ديو ناداني و نا آگاهي ، در روشنايي افسرد

                             تو چرا؟ تو چرا اي بهدين اين چنين خاموشي؟

بانگ بر زن (راستي)فرياد كن

                                      وتو همكيش چو ره زرتشت مي پويي

رهت نيك است ونيتت نيك

                               اهورا را نيايش كن زرتشت را ستايش كن

پيامش را شنو آنگاه بر گوش جهان برخوان

بانگ برزن ، راستي را فرياد كن

                                 فرياد كن (راستي) فرياد كن

                                                               روانشاد خداداد خنجر

 

 

مي توان اين نيايش را در پاي خوان نوروزي خواند:

بنام اهورا مزدا آفريننده پاكي ها

پروردگارا ترا سپاس مي گوييم كه به ما روان و خرد پاك دادي تا با انديشه و گفتار و كردار نيك ، شادماني وآسايش ومهرورزي را در جهان بگسترانيم.

پروردگارا   ترا سپا س مي گوييم كه به ما توان دادي  و استوارمان ساختي تا با اهريمن و سپاهيان او كه بدي و ستمكاري پايدار در جهان است همواره در ستيز باشيم.

پروردگارا    به ما و ياران و خويشانمان تندرستي، شكوه، فر، پايداري، دارايي، نيكنامي، زندگاني دراز و جهاني روشن ارزاني دار.

اهورامزدا

اي خداوند دانايي وتوانايي سرزمين ما و تمامي سرزمين ها را از درد و رنج و شكنج و ناداني رهايي بخش.

اي يزدان پاك! سرزمين ما و سرزمين هاي ديگر  را از افريت شوم جنگ ها و خونريزي ها و بلاها و آسايش و آسودگي را با تلاش زنان و مردان پاك انديش به انسان ارزاني دار.

پروردگارا ! در اين سپيده دم روز نو ، انديشه و كردار وگفتار ما را نيز نوساز و همواره با نيكي و پاكي همراه كن.

          هر روزتان نوروز ، نوروزتان پيروز

نوشتار آمده در زير از دانشمند پرتلا ش واستاد انديشمند آقاي رضا مرادي غياث آبادي است:

نوشتاري كه در پي مي‌آيد، متن مصاحبه كميته بين‌المللي نجات آثار باستاني دشت پاسارگاد با من است كه پيش از اين در تارنماي نجات پاسارگاد منتشر شده است. منظور اصلي از اين گفتگو چنين بوده كه آيا سياه نكردن چهره عمو نوروز (يا حاجي فيروز) مغايرتي با سنت‌هاي ملي دارد؟

حاجي فيروز چيست؟

اجازه بدهيد از يك پيش‌سخن كوتاه بياغازم. خاستگاه جشن‌ها و آيين‌هاي ايراني، پيوندي ژرف و شگرف با پديده‌هاي كيهاني و هستي‌شناسانه، و همچنين با ويژگي‌هاي اقليمي و زيست‌بومي دارد. اما روش برگزاري اين آيين‌ها در فرهنگ ايراني، بيشتر از ديگران با واقعيت‌ها نزديكي دارد و رمزينه‌هاي موجود در آن به يكپارچگي با دنياي نيروهاي مينوي و ايزدان پيوند نمي‌خورد. به ديگر سخن در بارورهاي ايراني –برخلاف باورهاي يونان و مياندورورد- دسترسي به جهان ايزدان براي مردمان امكان‌ناپذير است. آسمان و نيروهاي آن ممكن است تأثيري بر فرايندهاي زميني داشته باشند، اما زمين و باشندگان آن كمترين دخالتي در حوزه توانايي‌هاي ايزدان ندارند.

در باورهاي كهن سامي و مياندورودِ پيش‌آريايي و نيز يونان عصر كلاسيك، خدايان گاه مظهر خشم و خشونت و آدم‌ربايي و تجاوز و خشكسالي و ترس هستند؛ اما در فرهنگ ايراني، پروردگار و ايزدگان، هميشه و همواره مظهر نيكي و خيرخواهي براي مردمان و باشندگان روي زمين هستند و «سراي سپند» كه جايگاه مينويان دانسته مي‌شود، سرايي است كه در آنجا تنها «نور و سرود» وجود دارد. از اين رو است كه مرگ در باورهاي ايرانيِ كهن، نه تنها پديده‌اي غمناك دانسته نمي‌شده، كه گاه موجب سرور و شادماني هم مي‌شده است. جشن «بَـمو» يكي از بزرگترين جشن‌هاي دين مانوي، با شادي و ساز و سرود، در روز درگذشت ماني- پيامبر بزرگ ايراني- برگزار مي‌شده است. در نگاركندهاي دخمه‌هاي هخامنشي، اثري از ناله و موي‌كندن و روي چنگ‌زدن و گريبان دراندن و گريه و زاري ديده نمي‌شود. در سراسر شاهنامه هيچ آيين سالگرد مرگي گزارش نشده است و امروزه هم گاه آيين‌هاي خاكسپاري مردگان در برخي نواحي ايران، همچون لرستان و بختياري، با ساز و سرود برگزار مي‌شود.

از سوي ديگر، در حاليكه در فرهنگ يوناني، گذر تاريخ شكلي خطي و ممتد دارد، در باورهاي ايراني گذر زمان و تاريخ، شكلي چرخي و تكرارشونده در پيش دارد. از همين رو، نوروز نيز نه تنها آغاز بهار، بلكه آغاز هستيِ زميني و نمادي از آغاز آفرينش و زايش دوباره آن است. «زايشي» كه در آغاز اسفندماه و در جشن اسفندگان «باروري» آنرا گرامي داشته بودند. اينرا نيز بايد بيفزايم كه نوروز لزوماً آغاز سال نو نيست. چرا كه در گذشته گاهشماري‌هاي گوناگون ديگري نيز در ايران روايي داشته و هنوز هم دارد كه مبدأ سالشماري آنها در پارة ديگري از سال مي‌بوده است. براي نمونه مبدأ سال از آغاز زمستان كه با تغييراتي در گاهشماري ميلادي پابرجا مانده است و بيروني آنرا «ميلاد خورشيد» مي‌داند و نه ميلاد مسيح. متأسفانه امروزه با تبليغاتي گسترده، چنين متداول كرده‌اند كه مردمان بجاي شادباش و تبريك عيد و «نوروز» به تبريك «سال نو» بپردازند.

اما در باره حاجي فيروز مي‌توان گفت كه نام «حاجي فيروز» و ويژگي‌هاي خاص امروزين او، همچون پوشاك سرخ و سياهي چهره و ترانه‌هاي ويژه‌اش، سنتي كاملاً جديد و خاص تهران معاصر بوده است. اما شخصيت او به عنوان «پيام‌آور نوروزي» به گونه‌هاي مختلف از ديرباز در سراسر ايران‌زمين روايي داشته و دارد. در نواحي گوناگون او را با نام‌هاي متفاوتي مي‌شناسند: در خراسان و بخش‌هايي از افغانستان «بي‌بي نوروزك»، در خمين و اراك «ننه نوروز»، در كرانه‌هاي خليج فارس «ماما نوروز»، در گيلان «پير بابا» و «آروس/ عروس گلي»، در آذربايجان «ننه مريم»، در تاجيكستان و بخاراي شريف و ديگر وادي‌هاي ورارود «ماما مروسه» و نام‌هاي مشهور ديگري همچون بابا نوروز و عمو نوروز.

مي‌بينيم كه در بيشتر نواحي، شخصيت نوروزي ما، جنسيت زنانه دارد. اما با اين حال هنگام اجراي نمايش‌ها، مردي در پوشاك زنانه مي‌رود و بجاي زنان اجراي نقش مي‌كند. البته به نظر مي‌آيد كه بركنار نهادنِ زنان از اين نمايش، مانند اجراي نقش زنان توسط مردان در تعزيه‌خواني، رسمي تازه و برگرفته از دستورهاي مذهبي جديد باشد.

شيوه اجراي نمايش‌ها در نواحي گوناگون، زمان مراسم و حتي ترانه‌هايي كه سروده مي‌شود، گاه با يكديگر متفاوت هستند و اين تفاوت‌ها ناشي از ويژگي‌هاي خاص هر ناحيه است. در آسياي ميانه و در آخرين شب سال، انتظار «ماماي مروسه» را مي‌كشند و بانوي خانه، خوراكي‌هايي همچو سمنك (سمنو) را در آوند‌هايي بسيار تميز و آراسته، بر دسترخواني (سفره‌اي) مي‌گذارد تا شب هنگام او آنها را بركت دهد و بچشد و ببوسد. پيش از آمدن ماماي مروسه، مراسم «گل‌گرداني» يا «گل نوروزي» برگزار مي‌شود و در اين مراسم گروهي از مردم، نخستين گل‌هاي روييده در صحرا را مي‌چينند و همراه با شادي و آواز در كوچه‌ها مي‌گردانند. اين آيين با تفاوت‌هايي در گيلان و كوهپايه‌هاي تالش نيز برگزار مي‌شود. در آنجا «آروس گلي» و «پير بابا» با يك خرس و با دسته‌هاي گل و پوشيدن پوشاك سرخ و كلاه بوقي (يادمان ميترا) به ترانه‌سرايي و دايره‌زني و كارهاي خنده‌آور مي‌پردازند. در هزاره‌جات افغانستان و در دامنه‌هاي كوه بابا، نيز «بي‌بي نوروز» با پوشيدن پوشاك خنده‌دار و آواز‌خواني به شاد كردن مردم مي‌پردازد. (حاجي فيروز بيشتر از همه جا، شبيه اين دو نمونه اخير است). همچنين براي تحليلي جالب و مفيد در باره پوشاك و كلاه بوقي باستاني، مقالهThe History of Marianne's Cap  از آقاي دكتر محمد حيدري ملايري، اخترفيزيكدان رصدخانه پاريس را ببينيد.

آيا حاجي فيروز را مي‌توان به قبل از اسلام ربط داد؟

حاجي فيروز، شكل دگرگون‌شدة ننه نوروز يا بابا نوروز است. گونه اصلي آن كه در نواحي مختلف، روايي دارد، بي‌گمان آييني بسيار كهن براي آورنده پيام نوروزي و آورنده نويد سالي نيك است. اما شكل امروزين آن به سده معاصر مربوط مي‌شود.

آيا مير نوروزي ربطي به حاجي فيروز دارد يا شخصيت جداگانه‌اي دارد؟

مير نوروزي هم از ديگر نسخه‌هاي بابا نوروز است و كاركردهاي يكساني داشته است. اما تفاوت‌هايي اندك در گذر زمان و در نواحي گوناگون بديهي است. براي نمونه، تاريخ‌نامه‌هاي سده‌هاي ميانه از پادشاهي يكروزه او به هنگام جشن نوروز ياد كرده‌اند كه بي‌ترديد گونه‌اي نمايش مطايبه‌آميز بوده و آنچنان كه برخي تصور كرده‌اند، بهيچوجه قدرت اجرايي نداشته است.

آيا لزوماً بايد براي حفظ سنت، صورت حاجي فيروز را سياه كرد و شعر «ارباب من» را خواند؟

با توجه به نمونه‌هاي كمي كه در بالا گفته آمد، دانسته مي‌شود كه شخصيتي كه بيشتر با نام حاجي‌ فيروز براي ما آشنا است، در نواحي گوناگون و با بهره‌گيري از ويژگي‌هاي اقليمي آن ناحيه، نام‌ها، پوشاك و نمايش‌هاي متفاوتي دارد و اتفاقاً در بيشتر نواحي، چهره او را سياه نمي‌كنند. از اين رو سفارش به سياه نكردن چهره حاجي فيروز، مغايرتي با سنت‌هاي ملي ندارد و حتي ترانه «ارباب من» نيز جز در تهران، در جاي ديگري بگونه اصيل شنيده نشده و پيداست كه سنتي ديرپا نيست كه نخواندن آن بي‌توجهي به باورها دانسته شود. شهرت زياد حاجي فيروز با ويژگي‌هاي خاص و معروف آن در تهران و شهرهاي بزرگ نتيجه كاربرد زياد آن در تلويزيون و رسانه‌ها بوده و پژو‌هش‌هاي مردمي، نمونه‌هاي سنتيِ فراگير آنرا تأييد نكرده است. درست است كه تك تك اجزاي آن از نمونه‌هاي كهن برگرفته شده، اما تركيب نهايي و فعلي آن جديد است و حتي نام او نيز مانند ديگر نام‌هاي ياد شده بالا نشانه‌اي از ديرينگي در بر ندارد.

آيا اين دو خصوصيت حاجي فيروز اشاره‌اي بر وجود برده‌داري در گذشته ايران نيست؟

سياهي رخساره، نمونه‌اي است كه در ديگر آيين‌هاي نمايشي ايران در فصل زمستان ديده مي‌شود. در جشن «برفي» (كه در محلات و ورارود به مناسبت بارش نخستين برف سال برگزار مي‌شود)، چهره كساني را سياه مي‌كنند و در بازي‌ها و آيين‌هايي همگاني بگونه خنده‌آوري او را در كوچه‌ها مي‌گردانند و سنگ‌باران مي‌كنند. در اينجا سياهي نماد سرما و شب‌هاي بلند و سرد زمستان است و مي‌دانيم كه در داستان‌هاي مرد

/ 31 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدي 707

با درود. نوشته اي زيبا و آموزنده بود. ولي نوشته هاي http://www.shamstabriz.com/feizolahi_hakhamaneshiyan.htm من را خيلي آزرده كرد. به نظر من كسي كه اين نوشته ها را گفته است نه تازي كه ترك است و اين موضوع را مي توان از www.shamstabriz.com به آساني دانست. من نامه اي به مديران آن نوشتم. شما نيز چنين كنيد و با زباني نرم آگاهشان سازيد. خدانگهدار

آریانام

با درود به شما و آرزوی بهروزی برای شما. بنده سایت شمس را ندیده ام ولی چنانکه شما گفتید بنده نیز با شما همداستانم. در ضمن پرسشی داشتم اگر حمل بر فضولی نکنید، آیا شما پیرو مزدیسنا هستید؟

الهام

سلام نازنين جان . از اينکه دير پاسخ دادم معذرت می خوام . مدتی نبودم. بسيار زيبا نوشته ای جواب تعدادی از سوالاتی که در ذهن داشتم در نوشته ات يافتم . متشکرم .

هرمز ممیزی

بهاران خجسته باد سال خوبی را برايتان آرزو دارم!

شاهين

سلام بر نازنين گرامی. خدا را شکر باز هم توانستم سری به وبلاگ شما بزنم. / پيامی در وبلاگ من گذاشته بوديد که مرا تا اين جا کشاند.البته من سايت مورد نظر را نديدم و شما هم آدرس آن را ننوشته بوديد.اما چنين سخنانی جای تعجب ندارد.از عده ای که گمان می کنند ايرانی بودن ننگ آن هاست اين سخنان تعجبی ندارد.آذرآبادگانی که بزرگ مردی چون بابک را در دامان خود پرورد چنين کسانی را ننگ خود می داند.افسوس که اين حرف ها را پشت شخصيتی همچون شمس تبريزی پنهان می کنند که کاملا بی ارتباط با اين انديشه های پان ترکيستی است. / اميدوارم سال جديد سال شادکامی های شما باشد.بدرود

sasan

خبر مهم: آقای خاتمی و مهاجرانی و ابطحی به عنوان چهره ماندگار انتخاب گشتند.

کوروش ایرانی

درود دوست عزيز ممنون از سر زدن شما دوست عزيز من باری ديگر به روز کردم هر جا هستين شاد باشيد اهورا نگهدارت

اریانام

با درود به شما. با نوشتاری درباره ی بردیا پسر کوروش و برادر کمبوجیه به روز شده ام.

اسپيتمان

درود بر شما خوب است نگاهي به وبلاگ تاريخ و فرهنگ ايران بيندازيد. هميشه به ياد شما هستم هر چند كه دسترسي به پرشين بلاگ محدود شده اما هر از چند گاهي تلاش مي كنم و پيامي مي گذارم تا بدانيد هميشه با ياد شما خواهم بود. شاد و پيروز باشيد.

شاهين

روزنه ی تاريخ برای اولين بار در سال جديد با نوشتاری درباره سخن رانی پورپيرار در دانشگاه آزاد به روز شد