سر: سين هشتمين

سر: سين هشتمين43zferm.jpg

سر مي دهم به پاي تو

 اي سرزمين من

اي عشق راستين

 اي سرو ناز دامن شيراز

اي زنده رود خاك سپاهان

اي موج كف گرفته كارون

اي شانه هاي سخت دماوند

اي پير خسته دودآلود تهران

اي درنشسته سر به گريبان

ولي هنوز هشيارو سربلند

اين سين هشتمين را

از جان فداي راه شما كردم

و به جای تمامی دوستانم که نبودند شمع روشن کردم...

/ 0 نظر / 21 بازدید