راستی را فریاد کن

6فروردین زادروز اشوزرتشت بر تمام عاشقان اشا خجسته بادراستی را فریاد کنخاک رنجور جهان،نفس تازه کشید سبزه از خاک دمید و نسیم نوروز آن پیام آور شادی و امید 4brrxbo.jpgتازه از راه رسید و ندا داد شقایق ها را عاشقان عاشقان،درد و غم از یاد برید موقع آمد معشوق رسید،چه خبر بود مگر؟ راستی،چه خبر بود مگر؟ جشن بود، در این جشن پر از سبزه و نور ماه فروردین شد،روز خورداد رسید، در پگاهی روشنآن پیام آور نور،زرتشت به دنیا آمد، آفرینش خندید غنچه وا شد،شبنم صبح بهار،نرم و آرام این چنین آغازید،          خشنو اتره اهوره مزدا بدن ظالم دوران لرزید اشو مرد همیشه زنده تاریخ با عزمی چون کوه راستی نام رهش بود و ندا داد        ائو پنتا و یواشههراه در جهان یکی است و آن راه راستی است و بنا شد راهش چون روز،در ظلمت شبهای زمان کمر ظلم شکست،اهرمن مرد دیو نادانی و نآگاهی، در روشنایی افسرد تو چرا؟تو چرا ای بهدین، این چنین خاموشی؟ بانگ برزن «راستی»فریاد کن و تو همکیش چو ره زرتشت می پویی رهت نیک است و نیتت نیک اهورا را نیایش کن زرتشت را ستایش کن پیامش را شنو آنگاه بر گوش جهان برخوان بانگ برزن، راستی را فریاد کن فریاد کن «راستی» فریاد کن                                            «خداد خنجری»  

/ 4 نظر / 24 بازدید
داراب

درود بر نازنین نازنین[لبخند] سال نو بر شما نیز خجسته و فرخنده باد سپاسگزارم از شادباش نوروزی تان و از دیرکردم در پاسخ گویی پوزش می خواهم. در گردش سرزمینم بودم... سال پیش نوروز در شیراز بودم و اردی بهشت امسال می خواهم دوباره به آن پازل بر جای مانده از بهشت در آیم. به امید دیدار دوستان و پیش کش بهترین درودهای نورزوی بر فرزندان نیک ایران زمین[گل]

آرش جهانشاهی

نازنین گرامی در سایه اهورایی اندیشه زرتشت شاد زی ، پاینده زی ، انوشه روان زی [گل][گل][گل]

ساسان

وای چه نیکو. ای کاشکی که جنابالی هم فیلم نانیکو تختگاه هیچ کسی پورپیران را نقد می نمودید در این سال نیکوی جدید آریایی

بچه پارس

ایران مملو از افراد شجاع ، باهوش و بافرهنگ و وطندوستي است كه به هيچوجه اجازه خودنمائي و عرض اندام به تجزیه طلبان و دشمنان اين آب و خاك و وطن فروشان بي هويت نخواهند داد كه اگر جز اين بود ايران زمين ۱۲۰۰۰ ساله وشايد خيلي بيش از اين نميشد البته توسعه نيافتگي برخي از قسمتهاي اين كشور پهناور نيز براي ما زجر آور و شرم آور است خواه از هر قوم و هر نژاد . و اي كاش روزي فرا رسد كه بجاي آنكه انرژي خود را صرف به بن بست رساندن توطئه ها و بد خواهي هاي نافهمان پانترکان و وطن فروشان بي هويت نمائيم ، تمام هم و غم خود را در زدودن سايه شوم عقب ماندگي و توسعه نيافتگي كشور متمركز كنيم .(به اميد آنروز…)