کسی که اندیشه خودرا متوجه راه نیک یا بد کند،با گفتار وکردار ویژه خود شخصیت خود را درآن آشکار خواهد ساخت واراده او پیرو همان راه خواهد شد،چه برابر آیین مزدا وخرد پاک او،هر کسی دردو جهان جای ویژه ای برابر خرد ووجدان خود خواهد داشت.

                            «سپنتمد گات\یسنا 48\هات 4\گاتها»

                                   

 

/ 0 نظر / 9 بازدید