گپي خودماني با دوستان...

از تمامي دوستاني كه با نيك نوشته هاي خود مرا به نوعي ياري كرده اند بسيار سپاسگزارم به ويژه دوستاني كه مي دانم 180درجه بامن اختلاف عقيده داشتند ولي هيچگاه از مرز گفتار و نوشتار نيك  پا بيرون ننهادند. بنا به در خواست برخي از بزرگان و دوستان گرامي تصميم بر آن گرفته ام كه خانه تكاني در تارنگارم انجام دهم، اين كار را به تدريج وبا دقت انحام خواهم داد ولي بدانيد در اين خانه تكاني شما دوستان عزيزم در ژرفترين قسمت قلبم جاي خواهيد گرفت.نخستين كاري كه انجام خواهم داد پس از اين بخش پيام ها بسته مي شود وتنها به وسيله ي رایانامه با شما دوستان گرامي در تماس خواهم بود.

                                                               دوستدار شما نازنين متين

 

/ 0 نظر / 7 بازدید