جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
اسرار آيين مهر 3

                        اسرار آيين مهر 3

«من از دروازه ي مرگ گذشتم. در قلمرو پروسرپين گام نهادم واينك به زمين برگردانيده شدم، نيمه شب خورشيد را رؤيت كردم كه با درخشندگي تمام طالع بود. من در قلمرو خدايان زمين و آسمان ره سپردم و در برابرشان نماز گزاردم.»

آيين ميترا در تقويت صفات ارزشمند انساني انگيزشي كارساز را موجب مي شد، رسيدن به جاودانگي مطلق و رستاخيز و دادگستري واپسين. در آن دوران پرآشوب كه زندگي و روان افراد را برآشفته بود،نويد موفقيت آميززندگي پس از مرگ و پاداش نيك نيكان و پارسايان ، بشارتي براي روان آسايي و دوري از پريشان رواني محسوب مي شد. اما در ساير كيش ها كه اشارتي به زندگي پس از مرگ داشت، به اين روشني و اطمينان بخشي و راستي ،پرسش هاي زندگي جاوداني و داوري كردار و پاداش  داده نمي شد- از همين رو اين كششي نهادي در آيين ميترايي براي موفقيت آن بود. اين آيين هم مي توانست افراد طبقه ي هوشمندان و فرهيختگان را جذب كند و هم محبوب مردم عامي يي شود كه در پي خواستن صفا و آرامش و اجراي دادگري بودند.

هنگامي كه شيوه هاي خدايان پرستي يوناني- رومي از هم پاشيد و باور نسبت به آن سست و كمرنگ شد، ستايش خدايان كهن ايراني كه مشهور بود زرتشت آنان را معرفي و شناسانيده، نزد پيروان يوناني نوعي افتخار و امتياز به شمار مي رفت. آنان جهت نگهداري آيين خود، آن را از شيوه هاي آيين رومي جدا ساخته و پذيره هاي ايراني را جهت نوعي ياري براي حفظ سنت هاي خود ارج و ورج مي نهادند.

از گزارشي كه از سنت جرم به جاي مانده است و نوشتار پراكنده ي سنگ نبشته ها آن را تاييد مي كند، تا اندازه اي مي توان به برخي از آداب آگاهي يافت. وي گزارش كرده كه از ورود به جرگه ي مهردينان تا مراسم تشرف و اهليت(اهل راز شدن)، 7 مرحله يا وادي است.در اين7مرحله، به ترتيب نام هاي:كلاغ، پوشيده، سرباز، شير، پارسي،پيك خورشيد،و پدر بر سالك و رهرو نهاده مي شد.

اين نامگذاري و نام ها بدون مفهوم و معناي خاص و كنايه آميز نبودند. آدابي ويژه و مراسمي كنايتي براي تشرف اجرا مي شد. شركت كنندگان و برگزاركنندگان مراسم ، در هنگام هايي ويژه لباس هايي نمادين مي پوشيدند كه با نام هاي هر مرحله اي تناسب داشت. در نقش برجسته هايي كه نمايش گر چنين مراسمي است، سالكان را هنگام تشرف به هر مرحله،با صورتك هاي جانوران ،سربازان، پارسيان و ...مي بينيم.

بر بنياد رمزشناسي – اينها اشاراتي است به نشانه هاي بروج دوازده گانه و حتا بيان تناسخ و يا وارد شدن و حلول رواني در كالبد ديگر آيا توجه به چنين برداشتي مي توان مفهوم چنين نمايش هاي كنايت آميزي را در نيافته، يا اينكه خود را به ناداني زد؟اين مراسم تقليدي در واقع ريشه هايي بسيار كهن تر در همان دوران داشته وآدابي ابتدايي در چنين آيين هايي راه پيدا كرده است.

كرنوس شير سر، كه خداي زمان شناخته مي شد (زروان) كنايه بود از گروه سالكاني كه شير شده بودند.يعني به مرحله ي شير مردي  رسيده بودند.

عدد7 مقدس بود، رازي طلسم گونه داشت. از همين روي براي رسيدن به عدد7، مراحل يا نام هاي ديگري نيز به كلاغ و شير افزودند و 7 مرحله يا7 وادي كه بايد هر سالكي از آن مي گذشت تا به پاكي و رهايي  مطلق برسد كامل شد. نيز كنايتي از7 سياره اي كه روان پس از جدايي از تن ،براي رسيدن به سرزمين روشنايي بي پايان بايد از آن مي گذشت.

اما با اين حال نبايد به اين باور بود كه آيين ميترايي تنها به نمايش  هايي نمادين و بي محتواي يك فرامانسونري كهن مي پرداخت. مهردينان در فضاي نيمه تاريك به روي نيمكت ها يا دورديف سكوهاي سنگي رو به روي هم زانو زده و مشغول نيايش مي شدند ومشعل هايي بالاي سر نيايشگران به ديوار نسب بود كه تصاوير و تنديسه هاي ايزدان را روشن مي كرد. پيروان آيين كه پوشاك هايي ويژه به برداشتند با آداب ويژه اي فرد نوآموز را در حالي كه يك مهريار راهنماييش مي كرد ميان خود مي پذيرفتند.

در آغاز تاريكي در تاريكي نهفته بود، هيچ علامت مشخصي نبود ،همه جا آب بود. آن فرد به نيروي حرارت به وجود آمد. در ابتدا «خواستن» در آن فرد پيدا شد: آن اولين بذر بود  كه« فكر» محصول آن است.(ريگ ودا)«ماندالاي10- سرود129»

                           پايان

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من