جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
اثرات شوم حكومتي كه نزديك به دوقرن، از آن به نيكي ياد شده؟! (1)

اثرات شوم حكومتي كه نزديك به دوقرن، از آن به نيكي يادشده؟! 

 مي گويند و مي نويسند چون نادرشاه ، افغان ها را از ايران بيرون راند و موفق به فتوحات بزرگي شد، يكي از بزرگترين چهره هاي مثبت تاريخ ايران است.افغان ها به ايران حمله نكردند آنها ايراني بودند و در ايران شورش كردند،آن هم عليه حكومتي كه حتي چشم ديدن زبان فارسي را نداشت.

نادرشاه حداكثر خواباننده ي شورشي است  داخلي ،كه مثبت يا منفي بودن اين شورش –اگر هم قابل مطالعه است و در باره ي آن تاكنون يك بررسي عميق و علمي و همه جانبه به عمل نيامده است –آنچه در باره ي فتوحات بزرگ نادر گفته شده ،لابد منظور حمله به هندوستان است و شيراز و قتل عام مردم و كوچاندن و در بدركردن عشاير وقبايل ،و گرنه عثماني ها پيش از نادر،در زمان حكومت بيمارگونه ي شاه سلطان حسين و پس از نادر در دوره ي فترت نيز عثماني بودند وما دوره اي را سراغ نداريم كه كم و بيش با همسايگان شمالي و غربي خود «بگوـنگو» يي نداشته،نسبت به همديگر «بداخلاق»نبوده باشيم.

نادر اول افغانها را سر جايشان نشاند وبعدرويشان را سفيدكرد.آسان نمي توان از اثرات شوم حكومتي صحبت كرد كه نزديك به دوقرن ،جز جسته و گريخته، از آن به نيكي يادشده است. يادگار نادر ايراني خراب بود كه ما هنوز هم به  مرمتش كمر بسته ايم، با كمري شكسته. البته بعيد هم نبود كه نادر بتواند آن « نادر»ي باشد كه تا كنون شناختيمش و ما شايد حالا مي توانستيم عيبش نگفته به هنرش بپردازيم، اما حادثه اي كه هنوزهم ماهيتش براي تاريخ نويس روشن نيست، نادر را اگر هم مي توانست نادر خوبي باشد،عوض كرد.

در انبوه جنگل هاي داغستان تيري به سوي نادر رها شد،تيري كه نادر را نكشت ولي ايران را براي مدتي دراز زخمي كرد.نادر گمان برد كه پسرش طراح نقشه ي سوقصد بوده است و دستور داد چشم هاي او را كور كنند .كوري چشم هاي رضاقلي ميرزا رزوهاي شوم بسياري براي ايران فراهم آورد.نادر پشيمان از كرده ي خود مبتلا به جنون شدو در اين حال دست به اعمالي خشن زد كه تحمل آن براي مردم بسيار دشوار بود و سرانجام خشونت هاي سنگين بار و بد فرجام او تمام سردارانش و تمام مردم را نسبت به او بدبين كرد.(روضه الصفاي ناصري) 

ميرزامهدي خان استرآبادي كه منشي نادر بود در اين باره مي نويسد كه مامورين دولتي ،بي آنكه دليلي در دست باشد، استنطاق شده كتك مي خوردند ومجبور مي شدند كه به هرترتيب كه شده است از پانزده هزار تا سدهزار تومان ماليات حاضر كنند و بعد اضافه كند كه اگر برگ درختان ماموري از طلا نيز مي شد نمي توانست ماليات خواسته شده را فراهم سازد.(تاريخ جهانگشاي نادري)

عشاير و قبايل به خاطر لشكركشي هاي نادر و نقشه هاي جنگي او بيشتر از همه گرفتار دربدري و نابساماني مي شدند. در سال 1143به فرمان نادرشاه پنجاه تا شصت هزار نفر از عشايرآذربايجان وعراق وفارس به خراسان كوچانده شدند.(لوكهارت، نادرشاه)

نادر در سفر خود به تفليس در 1145 با تنبيه گرجي ها كه نافرمان شده بودند، شش هزار نفر از آنها را به خراسان تبعيد كرد، و سرانجام در 1149شورش بختياري ها را خوابانده، ده هزار نفر از آنها را به جام خراسان فرستاد.(لوكهارت،نادرشاه ص.110)

       ادامه دارد...

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من