جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
برمکيان

                                                            بر مکیان

برمکیان اصلا ایرانی بوده اند و بنابر روایات قدیمی وکهن سدانت و کهانت «نوبهار» بلخ را که معبدی بودایی بوده بر عهده داشته اند. روایتی افسانه مانند، این معبد بودایی را به آتشکده ای تبدیل نموده است. برمکیان در اواخر قرن اول هجری، بدین اسلام گرویدند و بجهات وعللی که بخوبی معلوم نیست، بدربار خلفا اموی آمده و در نتیجه ی درایت و لیاقت و ثروت، نفوذی عظیم در زمان خلافت عبدالملک (65-86هجری) و جانشینان او کسب نمودند.

این قدرت و نفوذ در زمان خلافت عباسیان همواره افزایش یافت و دوسال پس از انتصاب سفاح بخلافت (132هجری) یکی از مهمترین رجال خاندان برمک، یعنی خالد، بوزارت منصوب شد. خالد در زمان خلافت منصور، برادر و جانشین سفاح، نیز شاغل وزارت بود و فرزندان وی مهم ترین مشاغل دربار خلافت را عهده دار شدند. پسر ارشدش یحیی بن خالد که اول مربی ومعلم هارون الرشید و بعدا وزیر وی شد، در مدتی قریب هفده سال فرمانروای یگانه بشمار می رفت و خلیفه عنوانی بیش نبود زیرا تمامی اختیارات را یحیی بتدریج از او سلب کرده و در دست خود گرفته بود. دو پسر یحیی یعنی فضل و جعفر نیابت پدر خود را در مقام وزارت بر عهده گرفته بودند و بهترین و مهمترین مقامات دربار به برمکیان اختصاص یافت وهر کس را که از آنان نبود، از دربارخلافت بدور می راندند. این قدرت مفرط که نمی توانست حقدوحسد دیگران را بر نیانگیزد، باسعایت درباریان و نافرمانی فضل و جعفر ازاوامر خلیفه توأم شد و موجب فنا و انقراض برمکیان گردید.

در سال 187هجری هارون امر بقتل جعفر و عده زیادی از خویشاوندان و بستگان و دست نشاندگان برمکیان داد. یحیی و فضل را نیز  به زندان افکندند و پس ازچند سال تحمل شکنجه ها و زجرهای شرم آوری مردند و تمامی اموال آنها را تصاحب نمودند. سقوط برمکیان در تمام مشرق زمین، انعکاس بزرگی تولید کرد و سالیان دراز لیاقت و درایت خالد وهوشمندی و دوراندیشی یحیی و سخاوت و  بزرگواری فضل وقدرت قلم وفصاحت بیان جعفروعلو طبع وجلالت قدرمحمد وشجاعت وقدرت موسی در خاطره ی مردم باقی ماند.

«مروج الذهب،مسعودی»

 

بنابر روایت مسعودی: خلیفه پس از آنکه روز را در عیش وعشرت با جعفر به پایان رساند خواجه خود یاسر معروف به رخله را احضار کرد و به اوگفت که مأموریتی به او خواهد داد که تنها او قادر به انجام آن می باشد و بس وعدم اطاعت موجب موجازاتی مخوف خواهد گردید. یاسر فداکاری وفرمانبرداری خود را اعلام داشت و گفت جان خود را نثار خلیفه خواهد نمود. هارون به او گفت: پس حالا می روی نزد جعفربن یحیی و در هر وضعی که باشد سر اورا می بری و برای من می آوری. یاسر که فوق العاده متعجب و متحیرشده بود گفت مرگ رابر این مأموریت ترجیح می دهم.چون خلیفه اورا به سوکوت وادار نمود یاسر رفت که امر هارون الرشید را انجام دهد.جعفررا دید که بزمی آراسته است. وی را خواند واز امری که صادر گردیده او را مطلع ساخت. جعفر به او گفت  خلیفه شوخی کرده است. یاسر جواب داد که هیچ وقت امیرالمؤمنین به این اندازه جدی حرف نزده است.

شاید مست بوده است؟

خیر مست هم نبود.

جعفر گفت به پاس خدماتی که به تو کردم باز گرد وبه امیرالمؤمنین بگو که امرش را اجرا کرده ای اگر متأثر شد جان مرا خریده ای و اگر تأثری نیافت فردا امرش را انجام بده.

این کاری غیر ممکن است. پس من همراه تو می آیم و طوری می ایستم که جواب خلیفه رابشنوم یاسر این پیشنهاد را پذیرفت  واز همان قرار رفتار شد. هارون برآشفت و به او گفت برو و فورا سر بریده جعفر را بیاور. چون سر جعفر راپیش خلیفه نهادند. خطاب به سر کرد و گله های بسیاری که از او داشت برشمرد و بعد دستور داد سر یاسر را نیز بزنند زیرا نمی تواند سر قاتل جعفر را هم ببیند.

وچنین بود کار کسانی که خودرا جانشین خدا بر روی زمین وامیرالمؤمنین می خواندند.             

 

پایان

 

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من