جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي!!!

تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي!!!

يك باستان شناس در پي استفاده از تصوير پاسارگاد وابنيه ي تاريخي در شبه اسكناس هاي برره،واكنش نشان داد.

فاطمه شفيعي_باستان شناس_دريادداشتي كه براي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ، فرستاده، آورده است:

تاريخ و بازمانده هاي پيشين هر ملت ،گوياي هويت فرهنگي آن ديار می باشد،بسياري از كشورهاي دنيا،با برنامه ريزي هاي مستمر و هدف دار، جهت تبليغ وريشه دار كردن و ارزشمند سازي ميراث فرهنگي خود گام بر مي دارند و با بازاريابي و صنعتي كردن گردشگري و ارج نهادن به آثار باستاني ميهن شان، ديروز خود را با صنعت امروز و اقتصاد فردا تركيب كرده، درجهت ثبت جهاني اين بازمانده ها ومعرفي مفاخر خود به جهانيان تلا ش مي كنند.

در اين ميان ،كشورهايي هستند كه از زواياي طبيعت شان ،چشم اندازهاي زيباي گردشگري مي آفرينندواكوتوريستهاي بي شماري را به خاك خود مي كشانند،حال آن كه ميهن ما،به عنوان كشوري چند فصل،آن طور كه بايسته ي نام ايران وتوان طبيعي اش باشد،نتوانسته گوي سبقت را از رقباي خود بربايد.هم وطنان مان كه از كشورهاي پيرامون ديدن كرده اند از احداث ساختمان هاي نو با طرح واسلوب خانه هاي قديمي ايران،اشاراتي مي كنند كه سالانه پذيراي هزاران گردشگر داخلي و خارجي است،حال آنكه ما خانه هاي تاريخي خود را فداي جاده هاي ارتباطي وساختمان هاي مدرن مي كنيم.

گاهي مال وتجدد خواهي را فداي ارزشهاي فرهنگي وملي خود مي كنيم،زماني اصفهان را به عنوان دومين پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي مي كنند وزماني ديگر،يونسكو به فرياد خاموش گنبد مسجد امام وفيروزه هاي تاج مسجد شيخ لطف ا لاه مي رسد،تا(برج پول شمار جهان نما) برآن ها سايه نيافكند.

زماني شيراز را به عنوان پايتخت فرهنگي ايران معرفي مي كنند وزماني ديگر سالار باغ هايش را فداي مجتمع آموزشي مي كنند(باغ سالاري)و بسياري از موارد ديگر.

چندي پيش نماينده ي يونسكو در جوار آرمگاه كورش بزرگ ...به اداي احترام پرداخت وبا ديدار از اين بناي ارزشمند تاريخي وفرهنگي ايران را به عنوان مركز منطقه يي يونسكو معرفي كرد،حال آن كه استقبال ايرانيان از اين موضوع ،بازتاب تصوير آرمگاه اين شخصيت بزرگ ملي بر اسكناس هاي تازه چاپي است كه به آن پول هاي برره مي گويند:به شكلي كه نماي اتاق تدفين اين بنا حذف شده و به جاي آن،تنديس يك بز!!! بر بالا ي پلكان سنگي نقش شده ودر زير آن وقيهانه نوشته اند:پاسارگاد.

چه شگفت ا نگيز است،بعد از مدتي كوتاه كه اين بناي ملي وغرور آفرين مان به ثبت ميراث جهاني مي رسد بحث سد سيوند وتنگه بلاغي و گذ راندن آب از حوالي آن به گوش مي رسد وچندي بعد تصوير بزبه جاي نماد كورش بزرگ در دست مردم ردو بدل مي شود.مردم روشنفكر ما بايد بدانند كه تهاجم فرهنگي از كشورهاي استعمارگربه ما ارزاني نشده ،بلكه تخريب هاي فرهنگي با سادگي وافراط وتفريط هاي ما حاصل مي شود.جانش كه ما براي تفريح وخنده ،آرمگاه پادشاه چهار گوشه ي جهان باستان را با تصوير يك بز نمايش دهيم پس مردمان ديگر كشورها چه بينشي بر ميراث ونامداران ايران دارند؟

كاش اندكي تفريحات نداشته ي خود را سالم تر وخارج از امورات سخت زندگي روزمره انتخاب مي كرديم وكمي به مفاخر ملي وميهني خود مي انديشيديم.

                                                                         برگرفته شده از: امرداد دوم بهمن ۸۴

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من