جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
آرش

بزرگ داناي هستي بخش

آرش از كوه دماوند وطن را نگريست

و صدا زد كورش

مام ميهن تنهاست

نكند باردگر رنج سكندر بيند

وهزاران كورش

وهزاران آرش…

وآنگاه كه در روز تيرگان آرش استوار بر كوه دماوند به ايران مي نگريست يقين داشت كه هر چند اين آخرين تركش از جان اوست اما بي گمان فرداي ايران بسيار چون او خواهد ديد كه وجود خويش در راه اين خاك اهورايي نهند.آرش نماد تلاش هزاران ساله ي مردم اين سرزمين در پاسداري از واژه ايست كه بي شك براي آنها همواره چيزي فراتر از نام يك سرزمين براي زيستن بوده است، تلاشي كه تاريخ مانندي براي آن نديده و نخواهد ديد.

وهر چند گويند كه تير آرش در مرز ايران بر درختي نشست اما قرنهاست كه هزاران شيرمرد و شيرزن ايراني آرش وار جان خويش در راه ادامه اين راه نهاده اند تا مگر روزي اين تير مرزي از ايران را نماياند كه به راستي شايسته بزرگي نام او باشد، مرزي به پهنه ي فرهنگ، تاريخ و تمدن ايران زمين.

و گرچه فراوان جور تاريخ و گردباد زمانه با دشمنان اين خاك و بيگانه پرستان دشمن تر از آنان هم صدا گرديده اما هيچگاه نخواهد توانست تير آرش را از حركت باز دارد.

واكنون از پس هزاران سال آرش زنده است و شانه افراشته بر بلنداي دماوند به ايران مي نگرد، به من و تو، و به فرزندان ما.

               و گر نيك بنگري آرش صدا ميزند،

                                     واي اگر همنوايي نباشد.

                                                                                        پاينده ايران

 

 

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من