جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد

خدای بزرگ است اهورامزدا که این جهان شگفت آفرینش را آفرید، که خرد و توانایی را بر خشایارشاه بخشید. خشایارشاه گوید: به خواست اهورامزدا من چنانم که راستی را دوست دارم و از دروغ بیزارم. من نمی خواهم که توانایی بر ناتوان ستم کند و نخواهم که به توانا از ناتوان آسیب رسد. آنچه راست است آنرا می پسندم، خواست خدا در زمین آشوب نیست بلکه صلح، نعمت و حکومت خوب است. من دوست دروغگویان نیستم، در دل خود تخم کین نمی کارم. هرآنچه مرا به خشم آورد از خود دور می دارم. با نیروی خرد بر خشم خود سخت چیره ام. هر که همراهی پیشه کند و همکاری کند در خور کوشش او را پاداش می دهم. آنکه گزند رساند و ستم کند به اندازه گوشمالش می دهم.نمی خواهم کسی زیان برساند و کیفر نبیند. آنچه کسی بر ضد دیگری بگوید مرا قانع نتوان کرد، مگر آنکه بنا به قانون نیک گواه درست آورده و داوری بیند. ازآنچه کسی در فراخور توانایی خویش انجام دهد و بجه آورد شادمان و خرسند خواهم شد و خوشنودی ام را کرانه ای نیست. چنین است هوش و اراده من. مپندار که زمزمه های پنهانی و درگوشی بهترین سخن است، بیشتر به آنی گوش فرادار که بی پرده می شنوی، تو بهترین کارها را از توانمندان مدان بیشتر به چیزی بنگر که از ناتوان برسد.

 

 

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من