جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
سروده ای از سهراب سپهری

کار ما نیست شناسایی «راز»گل سرخ،

کار ماشاید این است

که در«افسون»گل سرخ شناورباشیم.

پشت دانایی اردو بزنیم.

دست درجذبـۀیک برگ بشوییم وسر خوان برویم.

صبح هاوقتی خورشید،درمی ایدمتولد بشویم.

هیجانها را پروازدهیم.

روی ادراک فضا،رنگ،صدا،پنجره گل نم بزنیم.

آسمان رابنشانیم میان دو هجای «هستی».

ریه رااز ابدیت پرو خالی بکنیم.

بار دانش را بازستانیم ازابر،

ازچنار،از پشه،ازتابستان.

روی پای تر باران به بلندی محبت برویم.

در به روی بشر ونور وگیاهوحشره بازکنیم.

کار ماشاید این است

که میان گل نیلوفر وقرن

پی آواز حقیقت بدویم.

 

                                                   هشت کتاب

                                                                       سهراب سپهری

 

 

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من