جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
تخت جمشيد

تخت جمشید دراستان فارس ودردامنه کوه رحمت ودرشرق دشت مرودشت سرزمین حاصلخیزی است که رودهای کروپلوار یاسیوند وهمچنین چندین رود کوچک دیگر انرا سیراب می کنندوسرانجام به دریاچه بختگان می ریزند.این سرزمین به لحاظ همین موقعیت ممتاز جغرافیایی وآب وهوای معتدل ووجودآب فراوان وخاک مناسب ازدیر باز محل توجه مردمان مختلف بوده است،بطوریکه دردشت مرودشت شاهد حضور تپه های پیش از تاریخی بسیاری هستیم که یکی از مهمترین آنهابه نام تل باکون دردو کیلومتری جنوب تخت جمشید واقع است وکهن ترین لایه های مسکونی آن به 6000 سال پیش می رسد.ازاین تپه سفال های نگارین بسیارزیبایی بدست آمده است که تعدادی ازآنهادر موزۀ تخت جمشیدنگهداری می شود.

علاوه بر این درنقش رستم درشش کیلومتری شمال تخت جمشید سنگ نگاره هایی از 000 3سال پیش یعنی ازدوران عیلامی جدید شناخته شده است که بدست سنگ تراشان دورۀساسانی مخدوش ومحوشده اند،اماهمچنان قسمت هایی از آنها قابل تشخیص است ونشان می دهدکه این سرزمین طرف توجه آن قوم نیز قرار گرفته است.                                        

 امروزه تخت جمشیدباشیراز0 5 کیلومتروبا مرودشت 0 1 کیلومترفاصله دارد.جاده آسفالته شیراز به اصفهان از2 کیلومتری آن میگذردوراهی فرعی وآسفالته این جاده رابه تخت جمشید متصل می سازد.

همانطور که گفته شد تخت جمشیددر استان فارس قرار دارد،جایی که ازدیربازسرزمین مادری پارس هابوده است وکورش بزرگ،شهرپاسارگاد یعنی نخستین پایتخت امپراطوری جهانی هخامنشی رادر این سرزمین بنیاد نهاد.

                                  

                                 تخت جمشید بنای میهنی ایرانیان وانجمن همپرسگی ملی

                                                                         رضا مرادی غیاث آبادی

 

 

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من