جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
اي بزرگترين و باشكوه ترين انديشمند هستي

             اي بزرگترين و باشكوه ترين انديشمند هستي

نخل وجود من دل پرخون برآورد     نخلي كه خون خورد به از اين چون آورد

انديشه هاي انساني با وارد شدن در شبكه ي رايانه اي و رويارو شدن با انديشه هاي ديگر پربارتر و بالنده تر شده است.هنگامي كه نخستين گام رادر شبكه مي گذاريم،ابتدا وارد جهاني تاريك و مبهم،كه پر از ناشناخته هاست مي شويم ،و خود را در معرض برخورد انديشه هايي مي گذاريم كه هيچ شناختي از آنها نداريم،حال اگر اينطور فرض كنيم،كه هر انديشه اي كه وارد شبكه مي شود موجي را ايجاد مي كند كه دامنه ي آن تا برخورد با انديشه ي بعدي ادامه دارد،و انديشه ي پس از آن دوباره ادامه پيدا كند تا برخورد انديشه ي پس از خود و تكرار اين جريان دامنه ي وسيع و گسترده اي را بدون در نظر گرفتن زمان، بوجود مي آورد كه مي تواند تا بي نهايت ادامه داشته باشد،مانند تابيدن نور بر آيينه و يا جسمي صيقلي يافته وصاف،هر كدام از انديشه هاي ما كه در اثر بالندگي و پيمودن دوران تمركز و پيراستن و پرورش يافتن اراده و روان، و گام گذاردن در مرحله سير و سلوك،داراي آرامشي مينوي مي شود  كه همين آرامش زمينه ساز صيقل يافتن انديشه مي گردد، به طوريكه هم بتابد و هم بازتاب داشته باشد،و دامنه ي اين بازتاب بستگي به اين دارد كه روح و روان انسان تا چه پايه صيقل ديده باشد از كژي ها و صفات اهريمني(كينه، حسادت،بخل،سودجويي،...)تا چه اندازه پيراسته شده باشد،حال فكر كنيد كه چه موج با شكوهي از برخورد بازتاب ها و تابيدن ها پيدا مي شود،نور بزرگي كه تاريكي ها را در بر مي گيرد،نوري كه سر تا سر جهان را فرا گيرد.هميشه كساني بر اين بودند كه انديشه و خرد خود را پرورش دهند وآن چنان آلايش به آن بدهند كه فراتر از زمان ومكان باشد يعني بتوانند زمان را تسخير كنند.ما بارها ديده ايم كه فردي در نزديكي ما بميرد اين شخص نسبت به وسعت دامنه ي بازتابش ممكن است خانواده اش يا جمعي از دوستانش،و يا فراتر از آن روستا يا شهرش براي زماني محدود كمبودش را احساس كنند و پس از آن فراموش مي شود،در برابر اين دسته از انسان ها كساني هم بودند كه توانسته اند زمان را تسخير كنند،يعني ما در همه ي زمان ها به انديشه هاي آن ها نيازمنديم.زرتشت انساني فراتر از زمانش است يعني در طول هزاران سال هم مي تابيده و هم بازتاب دارد،او هزاران سال پيش موجي از نور را ايجاد كرد،كه دامنه ي آن از زمان ها و مكان هامي گذرد،چنانكه تمام انسان ها مي توانند از انديشه ي والاي او  گذشته از زمان و مكان بهره بجويندو با گذشت زمان هنوز هم براي جهانيان تازه و نو است.ما نمي توانيم ونبايد جلو بازتاب نور را بگيريم،چون انديشه ي نيك نوريست بي انتها كه در برخورد با انديشه ي نيك ديگري بازتاب مي يابد و دامنه اش وسعت مي گيرد حال اگر با يك سونگري و قرار دادن انديشه در قالب ويژه اي باشيم نه تنها به بازتاب آن كمكي نكرده ايم بلكه از دامنه ي آن مي كاهيم و آن را محدود مي سازيم آميختن انديشه با خرافات،تهديد بزرگي براي  انديشه هاي نو و جلوگيري از صيقل يافتن آن مي باشد،مانند اينكه بخواهيم اقيانوسي را درون فنجاني بگنجانيم.انسان هاي انديشمندي كه در تاريخ جهان پيدا شدندو توانستند با انديشه ي نيك خود آينه اي باشند براي تابيدن و بازتاب داشتن و نسبت به اينكه تا چه اندازه از تاريكي رسته اند به همان اندازه توليد نور و روشنايي مي كنندو خود به منبع نور مي پيوندند، انديشه ها هنگامي كه در قالب دين ها و مكاتب سياسي در مي آيند درست مانند رودخانه ي جاري هستند كه تا زماني در حركتند سبب آباداني و سازندگي مي شوند و از پيوستن رودها و جويبارها رودخانه هاي خروشان بوجود مي آيد ولي همينكه به گودالي مي ريزند به مرداب تبديل شده و زمان برآنها تاثير گذار مي شود،و هرچه زمان برآن ها مي گذرد از پويايي و سازندگي شان كاسته مي شود.انديشه بايد رها و آزاد باشد تا بارور شود،و بازتاب پيدا كند انديشه هاي ما زماني بالغ و پخته مي شود و مي تواند زمان را تسخير كند كه روح و روان ما صيقل ببيند بايد چون پولاد آبديده شود و طوري پرورش بيابد كه بايستگي ها و شايستگي ها را بيابد و در برخورد با انديشه هاي بيگانه در هم نشكند و فرونريزد،ودر يك دايره ي بسته قرار نگيرد كه مدام به دور محور خود بچرخد.

ادامه دارد...

 

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من