جستاری در گیتی
templates for Your weblog List of Iranian Top weblogs
قابيل! اين بار جنگ به چه بهانه اي؟

        قابيل! اين بار جنگ به چه بهانه اي؟

فغان زجغد جنگ و مرغواي او / كه در نوا فكندمان نواي او

بريده باد ناي او و تا ابد / شكسته و گسسته پر و پاي او

اينكه جنگ و جنگيدن با روح زنانه هيچ هماهنگي ندارد ،جاي شك و شبه اي نيست، واز اينكه هر بار جنگي روي مي دهد زنان ناخواسته تن به تبعات آن داده اند همه آگاهند.براستي نخستين بار جنگيدن از چه زماني و به چه بهانه اي روي داد،كسي بدرستي نمي داند،برخي از كتابهاي ديني نخستين جنگ را بين دو برادر مي دانند، به نامهاي هابيل و قابيل، و بهانه ي آنها براي اين جنگ در ديد من شايد اثبات چيزي كه در هيچكدام آنها نبود، يعني انديشه ي برتر. ولي در ديد ديگران:نزاع بر سر خواهران تا بتوانند نسل آدم را پايدار كنند، البته ممكن است چيزهاي ديگري نيز گفته باشند كه قابل قبول نيست چون با عقل و خرد تضاد دارد ،بگزريم كه اين قصه از اولش با خرد در تضاد است، چون من باور نمي كنم انسان در آغاز آفرينش تا اين اندازه داراي صفت هاي اهريمني بوده باشد و اگر اين قصه از آنجايي شروع مي شود كه حواي بي خرد و شكمو سيبي و يا گندمي را مي خورد و آدم، بي كفايت بره وار از او پيروي مي كند نتيجه اش هم همين مي شود كه هابيلي و قابيلي زاده شوند، و باز باور نمي كنم ،چرا كه در انديشه ايراني انسان نخست از گياه روييده شد وانسان از نسل مشي و مشيانه است چنين انساني فهيم و با خرد است ،داراي انديشه ي برترست و از همان آغاز پيرو اهريمن نمي شود او مي داند كه خوشبختي خود را بايد در خوشبختي ديگران جستجو كند او زاييده مادري بي خرد و زني نا شايست نيست، كه از پهلوي چپ مرد بيافتد. چنين انساني نياز به جنگيدن را زماني احساس مي كند كه انديشه ي بد را مي شناسد و در واقع او با تمامي آن چيزهايي مي جنگد كه در تضاد با هنجارهاي زندگيست،و همچنانكه مي دانيم يكي از هنجارهاي زندگي آزاديست پس چگونه مي توان انسان يا انسانهايي را از بين برد از اين رو كه دين وعقيده شان تفاوت دارد حال مي بينيم كه جنگ هايي كه در جهان روي داده هيچكدام نه تنها براي هنجارهاي زندگي نبوده بلكه ناهنجاري هاي بسياري بوجود آورده است.بهانه ي اين جنگ ها يا مستقيم يا غير مستقيم براي قدرت بوده است و تمام سلاح هاي كشتار جمعي كه هر روز بگونه اي پيشرفته تر مي شود تنها و تنها براي بوجود آوردن ناهنجاري در زندگي انسانست نه كمك به خوشبختي او.اكنون در تاريخ مي بينيم، نسل قابيل، نسل آن زن بي خرد، حوا چگونه ددمنشانه جهان را در آتش جنگ مي سوزاند.آنكس كه مسيح را كشت يا مسيح يي، كه براي مسيح هزاران نفر را مي كشد تنها كسي را كه فراموش كرده است خداوندست.!و چون نابخردان بر جهان حكومت مي كنند ،بهانه هايشان براي جنگ روز به روز كوچكتر مي شود بطوريكه روزي برسد كه انسان هاي بيشماري تنها از اين رو كه انگور را عنب يا اوزون ناميده اند كشته شوند،هيتلر روزي قهرمان بود وامروز همه ي جنگ طلبان اورا بيگانه مي پندارنند اما در خلوت خويش آرزوي همچون اويي را در خود مي پرورانند،قدرت و در پي آن زياده خواستن هميشه بهانه ي جنگ طلبان بوده است ولي هيچگاه نبايد  نخستين بهانه ي قابيل براي كشتن هابيل يعني ا نديشه ي برتر را فراموش كنيم، چون اين از هر بهانه ي ديگري خطرناكتر ست به ويژه اكنون كه ما در دوقدمي جنگي مخوف و ناخواسته قرار گرفته ايم ساعت ها از هم اكنون شمارش معكوس را شروع كرده اند و برعكس هميشه اين بار زنان و مردان اين كشور در كنارهم  جنگ را نمي خواهند و حاضرند تمامي عمر خودشان و فرزندانشان بدون انرژي هسته اي بگذرد ،اما بار ديگر به زير بار جنگي تحميلي و ناخواسته نروند.و من در اين فكر هستم كه چه كسي نخستين بار قصه ي هابيل و قابيل را به فرهنگ اين مردم تحميل كرد؟

چه حقير است و كوچك ،زندگي آنكه دستانش را ميان ديده و دنيا قرار داده و هيچ نمي بيند جز خطوط باريك دستانش.در خانه ناداني، آينه اي نيست كه روح خود را در آن به تماشا بنشيند.«جبران خليل جبران»

       ادامه دارد...

 

لینک نوشته

نازنین متین-

وبلاگ من
آرشيو
 • فروهر
 • سيزده به در
 • هفت سين
 • جشن نوروز
 • سوشيانت
 • جشن سده
 • چهارشنبه سوری
 • جشن اسفندگان
 • حکومت در دوره هخامنشيان
 • جشن تيرگان
 • زن هخامنشی
 • زرتشت
 • ازدواج در دين زرتشتی
 • سنگ نبشته خشايار شاه در موزه تخت جمشيد
 • آتش خاموش
 • فرهنگ ايرانی
 • ابومسلم خراسانی
 • جهان بينی زرتشت
 • فرانک
 • چرا ايران ايران ماند؟
 • 2فرانک
 • دنیا به کجا می رود؟
 • زن در دوره ساسانی
 • و امروز ما برای ايران فردا می پرسيم چرا؟
 • جشن مهرگان
 • پايان فرانک
 • کورش بزرگ
 • افت اخلاقی
 • آرش
 • افت اخلاقی ۲
 • عارف قزوينی
 • گاتها وتأ ثير آن بر دانش در ايران باستان وجهان
 • آيين زرتشت
 • تهاجم فرهنگي،آن هم از نوع داخلي
 • يك دين با دو خدا
 • يک دين و دو خدا ۲
 • لينكستان
  رتبه گوگل من